top of page

Noget at have det i

VISION FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER

ELEVERNE SKAL OPLEVE, AT DE BLIVER DYGTIGERE HVER DAG
ELEVERNE SKAL OPLEVE, AT DE BLIVER DYGTIGERE HVER DAG
press to zoom
ELEVERNE SKAL OPLEVE, AT DE HAR EN VEN PÅ DERES SKOLE
ELEVERNE SKAL OPLEVE, AT DE HAR EN VEN PÅ DERES SKOLE
press to zoom
ELEVERNE SKAL OPLEVE, AT DE HAR MOD TIL AT DELTAGE I VERDEN
ELEVERNE SKAL OPLEVE, AT DE HAR MOD TIL AT DELTAGE I VERDEN
press to zoom
ELEVERNE SKAL OPLEVE, AT DE HAR EKSPERIMENTERENDE OG PROBLEMLØSENDE UNDERVISNING
ELEVERNE SKAL OPLEVE, AT DE HAR EKSPERIMENTERENDE OG PROBLEMLØSENDE UNDERVISNING
press to zoom
ELEVERNE SKAL OPLEVE, AT DE HAR LÆRERE & PÆDAGOGER, DER ARBEJDER SYSTEMATISK MED AT SKABE LÆRING OG
ELEVERNE SKAL OPLEVE, AT DE HAR LÆRERE & PÆDAGOGER, DER ARBEJDER SYSTEMATISK MED AT SKABE LÆRING OG
press to zoom

 

Hvad

betyder det? 

Den, der har noget at have det i, ved, hvad hun taler om.

Et indgående kendskab til en del af verden, der gør hende i stand til at udforske og handle og som giver hende mod og identitet. 

Den, der har noget at have det i, har en beholder til det, han har erfaret og forstået. En evne til selv at lære nyt. 

Den, der har noget at have det i, tiltrækker og bliver tiltrukket af andre, der har noget at have det i. Sammen udvikler de sig og derved verden omkring sig. 

AAK_logo_RGB_Hvid.png

 

Hvordan

gør vi det? 

 

Folkeskolerne i Aalborg vil gøre "Noget at have det i" til virkelighed ved:

 • At styrke fagligheden.

 • At øge det tværprofessionelle samarbejde.

 • At forbedre de demokratiske fællesskaber.

 • Altid at tage hånd om det enkelte barn.

 • Altid at levere høj kvalitet i alle læringssituationer.

 • Altid at inddrage den omkringliggende verden i skolen og omvendt.

noget-at-have-det-i-aak-skoler.jpg

Tegn på at vi når vores mål

1.   Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag

  Tegn på, at målet er nået: 

 • Eleverne bliver synligt dygtigere i alle fag.

 • Eleverne er medskabende og medvurderende på egne læringsmål.

 • Personalet sikrer, at elevernes læring er synlig hver dag.

 • Forældre kan se, at de bidrager til elevernes læring. 

 • I Aalborg har alle samtaler om egen læring. 

2.   Alle har mod på at deltage i verden

 

Tegn på, at målet er nået:  

 • Alle har i stigende grad mod på og deltager i fællesskaber. På skolen og i verden omkring den. 

 • Alle har i stigende grad evnen til og deltager i fællesskaber. På skolen og i verden omkring den.

 • Alle elever udbygger gennem skoleforløbet nysgerrighed, begejstring og læringslyst til hele livet. 

3.   Alle har en ven i skolen 

 

Tegn på, at målet er nået: 

 • Hundrede procent af eleverne svarer "ja" på spørgsmål om, hvorvidt de har en ven i skolen. 

 • Hundrede procent af eleverne svarer "ja" på spørgsmål om, hvorvidt de har en betydningsfuld voksen på skolen. 

 • Hundrede procent af de voksne svarer "ja" på spørgsmål om, hvorvidt de har en betydningsfuld kollega på skolen.

4.   Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende

 

Tegn på, at målet er nået: 

 • Mindst 25% af alle læreprocesser foregår uden for skolens mure. Fysisk eller digitalt.

 • Pigerne er blevet endnu dygtigere, og drengene er blevet lige så dygtige som pigerne.

 • Alle skoler bidrager med løsninger til samfundet.

5.   Alle ansatte arbejder med systematisk med videnproduktion

 

Tegn på, at målet er nået:

 • Alle medarbejdere og teams foretager systematisk videnproduktion med prøvehandlinger og prototyper.

 • Alle skoler udfører systematisk videndeling go deler deres viden digitalt.

 • Alle ledere fremmer teams'enes videnproduktion, særligt gennem feedback.

ungekongres-logoer-pink_edited.png
Fødder.png
Forside til publikationen Velkommen til

Folderen "Velkommen til Skoleforvaltningen" fortæller om Skoleforvaltningens vision, vores organisering, vores strategiske værktøjer og fokusområder og vores ledelsesfora.

 

Målpilen sætter fokus på de initiativer og aktiviteter, vi skal sætte i gang for at sikre, at vi opnår vores fælles mål.

Den giver en overordnet ramme og pejling for den udvikling og de indsatser, vi som samlet skolevæsen står over for, og Målpilen understøtter arbejdet med vores vision:

’Noget at have det i’.

Målpil 2021 billede.PNG

SÅDAN ARBEJDER VI:

MÅL

NY

INDSATS

REFLEKSION

ARBEJDE (INDSATS)

MÅL

bottom of page