top of page

 UDVIKLINGSPULJEN 

Læringsamtaler

LÆRINGSSAMTALER

At gå i skole handler først og fremmest om at lære. Vi ved, at læring sker gennem kommunikation og samtale. Præcis dette er pejlemærket for Aalborg Kommunes store indsats ”Læringssamtaler”, hvor lærere, pædagoger, ledere og forvaltning uddanner sig i at blive knivskarpe til at tale om læring – med eleverne, med hinanden og med forældrene.

 

På Aalborg Kommunes skoler arbejdes for at skabe en skolekultur præget af synlige mål, feedback og evaluering. Øget læring er vores fælles retning, og samtaler om undervisningens effekt skal være et væsentligt omdrejningspunkt i vores fremtidige skolepraksis.

Via dette link kan du læse mere om læringssamtaler. 

TEGN PÅ SPROG

TEGN PÅ SPROG 

 Herningvejens Skole 

Tegn på sprog er et 6-årigt forsknings- og udviklingsprogram. Det overordnede mål er at få en øget indsigt i de tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse samt at udvikle læse- og skrivepædagogikken, så den i højere grad sikrer de tosprogede elevers skriftsproglige udvikling og dermed deres muligheder for at klare sig videre i uddannelsessystemet.

 

Indsigten er både praksisorienteret og forskningsorienteret, og det forventes, at indsigten kan styrke den faglige udvikling såvel i folkeskolen som i professionsuddannelserne.

 

Projektet gennemføres i samarbejde mellem VIA University College, University College Nordjylland, University College Lillebælt, University College UCC, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) – Aarhus Universitet samt Århus, Aalborg, Vejle, Odense og Københavns kommune. Herningvejens skole deltager i projektet som repræsentant fra Aalborg Kommune.

Linjefag

LINJEFAGSOPKVALIFICERING

Alle skoler

Projektet er anden del af et tværkommunalt strategisk uddannelsessamarbejde i Region Nord mellem ni kommuner og UCN Nordjylland. Uddannelsessamarbejdet har fokus på at styrke fagene, fagdidaktikken og arbejdet med udvikling af en læringsmålstyret undervisningspraksis i folkeskolerne. Målet er fuld kompetencedækning i alle fag på skolerne i de deltagende kommuner som et led i en fælles tværkommunal uddannelsesstrategi frem mod 2020.

Læringsdesignet bygger på en stærk praksistilknytning og understøttelse af fagteams, hvor medarbejdernes opdaterede undervisningskompetencer løbende forankres i undervisningen og i eksisterende fagteams. Skolernes vejledere forventes kontinuerligt at følge fagteamene og støtte udviklingen på medarbejderniveau.

 

bottom of page