TOSPROGEDE ELEVER

93520061

Email

Her finder du forskellige supportmaterialer, som kan støtte dig i dit arbejde med tosprogede elever, herunder nyankomne.

 

Publikationer

Bekendtgørelse og vejledning 

Den nye tosprogsmodel 2017, Aalborg Kommune

Oversigt over kompetenceskoler

Informationer til forældre om tosprogsmodellen på flere sprog:

Dansk, arabisk, somalisk, tyrkisk, kurdisk sorani, kurisk kurmanje, farsi, tigrinya, engelsk,

grønlandsk 

Overgang fra børnehave til skole

​Statusbeskrivelse

Vejledning til statusbeskrivelse

Skema + vejledning til undervisningstilbud

Slides fra Informationsmøde vedr. skoleindskrivning af tosprogede skolestartere nov. 2018

Sprogbeskrivelse

Værktøj til sprogbeskrivelser for tosprogede elever

Afdækningsmaterialer

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Fire film om afdækning af nyankomne og tosprogede elevers kompetencer fra forberedelse af samtalen til den løbende opfølgning

Netværk på tosprogsområdet

DSA-vejledere

Inspirationsmateriale

Gode billedbøger på flere sprog Kitab.dk

Ti gode råd til dig, der underviser nyankomne

Flersprogede elevers læring

Materiale fra konferencen "En velkomst for alle" (24/3 2017)

Temaeftermiddag med fokus på forældresamarbejde og basisundervisning

Nyt inspirationsmateriale til sproglig udvikling i fagene

Sproglig udvikling, vejledning

Inspirationskatalog - om modtagelse og undervisning af nyankomne elever

Temaeftermiddag med fokus på udvalgte aspekter af basisundervisningen

Viden om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever

Forældrehåndbog på flere sprog

Andet

Link til booking af Sprogtolk og Servicekatalog for sprogtolkning

PPR's flygtningepsykologer

Guide til Aula på flere sprog

Skabelon - nationale test på særlige vilkår og fritagelse

Videoer