NETVÆRK FOR 

 SSP & TRIVSEL 

 MØDEDATOER 


På vej..

XXXdag 

Kl. 14.00 – 17.00
Skoleforvaltningen
Mødelokale 4


XXX 

Kl. 14.00 – 17.00
Skoleforvaltningen
Mødelokale 4

 

 KOORDINATOR 

Netværksmøderne for skolernes SSP- og Trivselspersoner skal give deltagerne inspiration til deres konkrete arbejde ude på skolerne. Indholdet i netværksmøderne skal dels være gensidig information og dels være inspirerende indlæg fra såvel interne som eksterne oplægsholdere.

Netværksmøderne skal ligeledes give plads og rum for erfaringsudveksling med udgangspunkt i de fire skoleområder.

På det årlige internatkursus gås i dybden med aktuelle emner og problemstillinger til støtte for deltagernes konkret arbejde ude på skolerne.

 

Temaer i netværket kunne fx være:

  • netetik og arbejde med sociale medier

  • angst

  • radikalisering

  • trivselsmåling

  • psykisk syge og sårbare unge

  • æresrelateret kriminalitet

  • drop-out

  • alkohol og misbrug i familier

  • sorg- og skilsmissegrupper

  • m.m.

Læs mere om SSP og trivsel i Aalborg Kommune her

Publikationer og links

93520065

Email

Indhold på vej....

SSP-samarbejdet
Sådan samarbejder vi. Dagsordenskabelon til lokale SSP-møder. Info om forebyggelsesseminarer.
Mental sundhed - Ensomhed
Hvordan kan vi afhjælpe ensomhed blandt børn og unge?
Mobning
Inspiration til arbejde mod mobning.
Unges liv på nettet
Kender eleverne konsekvensene af billeddeling. Arbejd med netetik
Seksuel sundhed
Undervisningsmateriale om krop, sundhed og seksualitet.
Alkohol
Rygning
Euforiserende stoffer
Vold, knive, våben
Grafitti
Tyveri
Hærværk
FAQ
Find svaret på de oftest stillede spørgsmål
Praksisfortællinger
Vis flere..