NETVÆRK FOR 

 SSP & TRIVSEL 

 MØDEDATOER 


Kommer snarest. 

Er du ny i netværket, kan du få adgang til netværkets fællesmappe ved at kontakte Rikke Møller Larsen

93520065

Email

Netværksmøderne for skolernes SSP- og Trivselspersoner skal give deltagerne inspiration til deres konkrete arbejde ude på skolerne. Indholdet i netværksmøderne skal dels være gensidig information og dels være inspirerende indlæg fra såvel interne som eksterne oplægsholdere.

Netværksmøderne skal ligeledes give plads og rum for erfaringsudveksling med udgangspunkt i de fire skoleområder.

På det årlige internatkursus gås i dybden med aktuelle emner og problemstillinger til støtte for deltagernes konkret arbejde ude på skolerne.

 

Temaer i netværket kunne fx være:

  • netetik og arbejde med sociale medier

  • angst

  • radikalisering

  • trivselsmåling

  • psykisk syge og sårbare unge

  • æresrelateret kriminalitet

  • drop-out

  • alkohol og misbrug i familier

  • sorg- og skilsmissegrupper

  • m.m.

Læs mere om SSP og trivsel i Aalborg Kommune her

Publikationer og links