top of page

SPROGSTRATEGI

Hvorfor skal vi have en sprogstrategi?


Allerede i 0-6 års alderen danner børn grundlag for deres sprogudvikling.
Det har betydning for barnets udvikling senere både i
forhold til tilegnelse af talesprog og senere for læsefærdighederne.

 

De sproglige interaktioner, som børn deltager i som 0-3-årige, har
afgørende betydning for præstationer i skolen og deres muligheder
videre i livet. Derfor er en god og tidlig indsats vigtig.

 

I Udviklingsstrategi for børn, unge og familier 0-18 år er der fokus
på udvikling af en fælles sprogstrategi på tværs af dagtilbud og
skole. Det er fordi, vi ønsker at styrke de sproglige kompetencer,
som er centrale for børns kognitive og sociale udvikling.

 

Hvorfor er vi fælles om strategien?
 

Med en fælles sprogstrategi vil vi sikre sammenhæng og rød tråd
i vores indsatser. Alle børn, unge og deres forældre skal opleve, at
vores indsatser hænger sammen på tværs af faggrupper og i de
overgange, der er en del af livet fra 0-18 år. På den måde skaber vi
de bedste rammer for udvikling.


Vi har succes, når vi:


• Følger alle børns sproglige udvikling
• Sikrer systematisk og fælles tilgang på tværs af dagtilbud
og skole
• Sikrer målrettet, fokuseret og tidlig indsats

Aalborg Kommune logo
Børn der læser

Ønsker du at læse mere om Aalborg Kommunes sprogstrategi?

Skriv til os, så sender vi sprogstrategien som pdf 

Du kan også bestille sprogstrategien ved at ringe på telefon 9352 0022

bottom of page