top of page

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

Karen.jpg

93520054

Email

Skoleforvaltningen og de faglige organisationer har i juni 2019 indgået en samarbejdsaftale om rammerne for skolernes samarbejde med frivillige. Samarbejdsaftalen udgør sammen med ’Håndbogen for samarbejde med frivillige’ grundlaget for, hvordan skolerne skal forholde sig på dette felt.

Til samarbejdsaftalen hører endvidere skabeloner til dokumenter, der kan bruges når skolerne indgår konkrete aftaler med frivillige organisationer eller enkeltpersoner om en frivillig indsats på skolen.

Dokumenter og skabeloner

bottom of page