top of page

RUSMIDDELSTRATEGI

Misbrug af alkohol og stoffer har konsekvenser, ikke kun for den enkelte, men også for pårørende og samfundet.

 

Rusmidler er en af de væsentligste årsager til tabte leveår, øget forekomst af visse sygdomme og social ulighed i sundhed. Indsatser ift. alkohol- og stofproblemer er derfor fortsat vigtige områder for Aalborg Kommune ift. at sikre borgernes trivsel og sundhed.

 


Arbejdet med at forebygge, opspore og behandle misbrug er komplekst og involverer mange aktører, ikke mindst fordi misbrug
ofte er én blandt mange problematikker i borgerens liv.

Der er derfor behov for en tværgående kommunal indsats ift. misbrug, men også et styrket samarbejde og koordinering med civilsamfundet, politi, erhvervsliv, Region Nordjylland og de privatpraktiserende læger.

Aalborg Kommune logo
rusmiddelstrategi foto.jpeg

Ønsker du at læse mere om Aalborg Kommunes rusmiddelstrategi?

Skriv til os, så sender vi rusmiddelstrategien som pdf 

Du kan også bestille rusmiddelstrategien ved at ringe på telefon 9352 0022

bottom of page