PROFESSIONEL LÆRINGSLEDELSE

Skoleledelsen har en nøglerolle, når vi taler elevernes læring og trivsel. Og netop de to ting; elevernes læring og trivsel ligger os meget på sinde i Aalborg kommune. En skræddersyet og praksisnær skoleledelsesindsats skal nu give alle skoleledelser i Aalborg Kommune et fælles sprog og en fælles metode til at komme endnu tættere på målet; at alle elever trives og bliver så dygtige, som de kan.

Logo PLL

Fakta om Professionel læringsledelse

  • 41 skoleledelser deltager

  • Indsatsen begynder i efteråret 2020 og forventes afsluttet i 2023

  • Indsatsen har et samlet budget på ca. 23.000.000 kr. heraf bidrager kommunen med

  • 4.800.000 kr. + en egen indsats i medarbejdertimer, mens AP Møller Fonden har bevilliget 14.820.000 kr. 

Kursusdeltagere i samtale

FAQ

Hvilke skoler deltager?


41 skoler deltager i Professionel læringsledelse. To hold a’ 12 og 14 skoleledelser begynder i september 2020, mens det sidste hold a’ 15 skoler begynder i august 2021
Hvor lang tid varer indsatsen?


Selve indsatsen varer for de deltagende skoleledelser ca. 2 år. Derefter vil skoleforvaltningen understøtte de nye kompetencer og ’holde gryden i kog’.
Hvem underviser?


Konsulenthuset ValuEd forestår det faglige ansvar og underviser skoleledelserne. Bag konsulenthuset står Professor Johan From, der har mere end 15 års erfaring med uddannelse af skoleledelser i bl.a. Norge. Derudover underviser Professor Thomas Nordahl og flere andre anerkendte skoleforskere fra Norge.
Hvad skal skoleledelserne lære?


Skolelederne skal på baggrund af fem tematikker, der fremhæves i forskningen som afgørende for at lykkes med god skoleudvikling, analysere deres egen skoles praksis. Disse analyser skal udmøntes i handlinger, som skolerne arbejder med i en tre-årig strategisk plan.
Hvilken teori ligger bag?


Indsatsens teoretiske grundlag er en omfattende samling af de seneste års praksisforskning. Her er bl.a. Vivian Robinson, DuFour & Fullan, Marzano og Lave & Wenger repræsenteret.
Hvorfor vælger Aalborg Kommune netop denne skoleledelsesindsats?


I 2018 fik 10 skoleledelser mulighed for, sammen med 25 skoleledelser fra København Kommune, at deltage i indsatsen Ledelse for øget læring. Det er de positive erfaringer fra denne indsats, der danner grundlag for Professionel læringsledelse.
Hvem skal jeg have fat i, hvis jeg ønsker at vide mere?


Du er velkommen til at tage fat i projektleder Jeanette Schmith på mail: jsch-skole@aalborg.dk eller på mobil 93520072, hvis du ønsker at vide mere.

 

Praksisfortællinger