PROFESSIONEL KAPITAL

I foråret 2019 igangsættes arbejdet med professionel kapital for alle medarbejdere og arbejdspladser i Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune. Dermed deltager knap 4.000 medarbejdere fordelt på 60 arbejdspladser i kortlægningen af professionel kapital. 
Forvaltnings-MED (FMU) er centrale parter i at understøtte processen med professionel kapital i Skoleforvaltningen. 


 

Hvad er professionel kapital?
Professionel kapital er et begreb, udviklet af Andy Hargreaves og Michael Fullan, der defineres som en egenskab, der udgøres af tre andre former for kapital: Social kapital, human kapital og beslutningskapital.
 

  • Social kapital: Høj social kapital er baseret på et højt niveau af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne på arbejdspladsen.

  • Human kapital: På en arbejdsplads med høj human kapital har medarbejderne fokus på at øge sine kompetencer for bedre at kunne løse kerneopgaven. Udvikling af human kapital er ikke et individuelt projekt, men en fælles opgave, hvilket kræver gensidig coaching, feedback og videndeling.

  • Beslutningskapital: En høj beslutningskapital indebærer, at medarbejdere er i stand til at træffe komplicerede beslutninger som kræver en hurtig vurdering og afgørelse. Dette kræver åbenhed, dialog og klar ledelse. 


Hvorfor arbejder vi med professionel kapital?
Uanset hvilken arbejdsplads eller medarbejdergruppe man tilhører, er vi alle sammen om at løse kerneopgaven, nemlig vores knap 20.000 elevers læring og trivsel. Dermed er målene for arbejdet med professionel kapital og de forventede effekter de samme uanset hvor i forvaltningens organisation man befinder sig

Professionel kapital står ikke alene

Mindsettet i professionel kapital indgår i flere af de øvrige indsatser i Skoleforvaltningen såsom Open to learning (OTL), Professionelle læringsfællesskaber, Learning Pipeline og Klimamålingen. Derfor skal professionel kapital ikke ses som en alene stående indsats, men som noget vi allerede gør, men vil gerne gøre mere af. 


Vi tager det i mindre bidder 


Kortlægningen af Skoleforvaltningens professionelle kapital gøres over 3 rul. Forud for hvert rul uddannes lokale ressourcepersoner, som skal understøtte den lokale proces og arbejdet med professionel kapital. Kort sagt, at sikre en løbende opmærksomhed på arbejdet og igangsætte lokale tiltag og processer. Se hvem der deltager hvornår samt den konkrete tidsplan her.

Rul 1 2 3 august 2019.PNG

Videndeling 

Under og efter hvert rul evalueres der på forløbet og opsamles viden, som bruges i de efterfølgende forløb. Derudover etableres der netværk for de lokale ressourcepersoner, hvor de har mulighed for at sparre og dele erfaringer. 


Hvor kan jeg få hjælp?
 
På hver skole/afdeling uddannes der en lokal ressourceperson til at understøtte det lokale arbejde med professionel kapital og er den lokale ambassadør for indsatsen. Der er udarbejdet et inspirationssæt af materialer til at understøtte det lokale arbejde med professionel kapital. Materialerne kan findes her

Har du som ressourceperson brug for hjælp til processer eller andet, så tag endelig fat i viceskolecheferne eller arbejdsmiljøkonsulenterne Line Louise Jensen eller Anne Sophie Valbjørn. 
Har du spørgsmål til selve indsatsen kontakt da projektejer Pernille F. Simonsen eller projektleder Cecilie E. Thomsen.