• Skoleforvaltningen

Vigtige webinarer

Undervisningsministeriet tilbyder webinar om Fjernundervisning af grundskolens elever i 6.-9. klasse, får du inspiration til følgende: Fællesskabende didaktikker i fjernundervisningen Hvordan struktur, klare mål og forventninger styrker elevernes mulighed for at løse opgaverne Teamsamarbejdets betydning i organisering af fjernundervisningen Konkrete forslag til organisering af skoledagen i den virtuelle ramme med fokus på variation, elevinvolvering, gruppearbejde og feedback. Du får mulighed for at stille spørgsmål efter oplægget. Tid: Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 13.30-14.00

Målgruppe: Lærere 6. - 9. årg samt ledere

Tilmelding


KL tilbyder webinar om Udeundervisning og udeliv i skoler og dagtilbud

Skoler og dagtilbud er åbnet igen under nye rammer og med andre krav til faciliteter og samværsformer. Læring og leg skal så vidt muligt foregå udenfor, og det medfører nye muligheder og udfordringer. I både kommunale forvaltninger, skoler og dagtilbud bliver der arbejdet på højtryk for at finde gode løsninger på, hvordan man kan tilrettelægge udendørs undervisning, leg og læring af høj kvalitet. Tid: Torsdag den 14. maj 2020 kl. 12.30-14.15.

Målgruppe: Ledere af skoler og dagtilbud

Læs mere og tilmelding