• Skoleforvaltningen

Vi skal have dine elever med til DM i fagene - dansk, matematik eller idræt 8. og 9.klDM i Fagene er en ny konkurrence, hvor elever fra grundskolen dyster i skolens fag. Eleverne melder sig til individuelt, hold eller hele klasser. Deltagelse i DM i fagene kan foregå uden at "forstyrre" din øvrige undervisning i faget. Alt er planlagt, klappet og klart - for dig som lærer er det en oplagt mulighed for at give dit fag en saltvandsindsprøjtning. I den indledende skolekvalifikationsrunde løser eleverne opgaver på nettet. Ved de regionale mesterskaber og til landsfinalen mødes eleverne fysisk. Her sørger Danske Skoleelever for transport mv.

Projektet er inspireret af DM i Skills på erhvervsskolerne. Formålet med DM i Fagene er at sætte fokus på fagligheden og den faglige udvikling hos eleverne under overskriften ”De stolte nørder”. Elevernes interesse for fagene skal stimuleres gennem deltagelse i DM i Fagene og mesterskaberne skal være med til at underbygge et læringsmiljø, hvor lysten til at dygtiggøre sig bliver opfattet positivt blandt eleverne. Formålet er at udfolde fagene med afsæt i Fælles Mål, demonstrere varierede læringsformer. Dermed er projektet med til at skabe en skole, hvor eleverne får mulighed for at indgå i forpligtende faglige og sociale fællesskaber, ved at vise deres talenter i fagene. På denne måde understøtter projektet et af formålene i folkeskolereformen, nemlig at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan.

Centralt for konkurrencerne til DM i Fagene er at den casebasserede tilgang, hvor anvendelsesorientering er i fokus. Sigtet er at DM i Fagene skal være med til at styrke deltagernes evne til at koble skoles fag med omverden og videreuddannelse samt det fremtidige arbejdsmarked. Dermed understøtter projektet ambitionen fra folkeskolereformen om åben skole. De kreative problemløsninger og innovationsevnen er også i fokus, da et af projektets formål ligeledes er at understøtte nytænkningen af måder at lære på. Derfor er fokus heller ikke udelukkende på de faglig stærkeste, men også på den faglige udvikling hos den enkelte. Derfor er et af målene også, at DM i Fagene kan være med til at bidrage til en læringskultur hvor faglig progression og mangesidede talenter bliver anerkendt. Hvor stigmatiseringen af de faglige dygtige nedbrydes, og en kultur blandt eleverne, hvor det at dygtiggøre sig bliver opfattet som noget positivt, fremelskes. Opgaverne til DM i Fagene bliver udviklet af faguddannet personale og kvalitetssikret af Danmarks Matematiklærereforening, samt VIA University college og Professionshøjskolen Metropol. Der vil være forskellige muligheder for at indtænke DM i Fagene som en del af undervisningen, hvorfor alle opgaver tager udgangspunkt i videns- og kompetencemålene for fagene.

DM i fagene er en landsdækkende konkurrence, der består af tre runder med to spor.

Tre runderTo spor

  • Skolekvalifikationer - De individuelle mesterskaber

  • Regionale mesterskaber - Klasse/holdmesterskaberne

  • Landsmesterskabet

Skolekvalifikationerne foregår i en periode på fire uger (uge 43-46) via en online platform. I starten af januar afholdes tre regionale mesterskaber, hvor de som har kvalificeret sig fra skolekvalifikationen mødes fysisk til et heldags arrangement. Den primo februar afholdes landsmesterskabet, hvor Danmarksmestrene findes. Det første år henvender konkurrencerne sig til elever i 8. og 9. klasse, som kan dyste i fagene dansk, matematik og idræt. Eleverne kan deltage i de individuelle konkurrencer for hvert fag eller i klassemesterskaberne hvor klasser, eller hold af min. 8 elever.

DM i Fagene drives af Danske Skoleelever, sammen med et konsortium bestående af kommuner og centrale aktør på skoleområdet. Projektet er delvist finansieret af ministeriet for børn undervisning og ligestilling foreløbigt i en periode på tre år. Sigtet med projektet er at gøre det til en fast tilbagevendende begivenhed, der udvides til at dække flere af skolens fag og flere klassetrin.

Se mere på www.dmifagene.dk

#dmifagene #faglighedifolkeskolen #ffm #udskoling #undervisningkonkurrence

Seneste blogindlæg

Se alle