• Skoleforvaltningen

Ude mest muligt

Opdateret: 10. marts. 2021

Der er stadig travlt ude på skolerne. Med åbningen for en ugentlig udedag for 5.-8. årgang aktualiseres behovet yderligere for inspiration til, hvordan man kan være sammen i undervisningen på afstand. Udeundervisning er et konkret tiltag, som gør det muligt at holde afstand. Udeundervisning foregår typisk i skolegården eller i skolens nærområde. Hvis man skal længere væk, er cyklen det oplagte transportmiddel. Der er flere sidegevinster ved undervisningsformen. Ofte kombineres flere fag og arbejdsfelter. Men der er også rigtig megen bevægelse forbundet med udeundervisning, hvilket bidrager til elevernes sundhed og trivsel. Og ikke kun bevægelse med høj intensitet er positivt for elevernes sundhed. Tre af Skoletjenestens medarbejdere fortæller nedenfor om udeundervisning på deres skoler, hvor bevægelse helt automatisk kommer til at indgå i undervisningen.Anders Langeland lærer fra Hals Skole fortæller:

På mellemtrinnet på Hals Skole er der rigtig gang i den. I dag har 3. klasse lært at måle træers højde ved hjælp af ligedannede trekanter. De har digtet i stilhed under deres selvvalgte træ i skoven, og de har fundet på gode lege, der gav sved på panden i pauserne.

4. klasse har arbejdet med genopretning af et hedeområde udenfor Hals ved Koldkærhytten. Så der har de rigtig fået bevæget sig, når fyrretræerne skulle fældes og slæbes væk. Desuden blev der tid til leg i klitterne ned mod stranden.

5. klasse har været på stranden, og se på naturen. De har arbejdet med danskfaget derude, og haft masser af plads at boltre sig på. Både 4. og 5. klasse cyklede ud til lokationerne, så det blev da til nogle kilometer.

(Der ligger billeder og lidt reportage inde Hals Skoles facebookside).


Nicolaj Schaumann fra Mou Skole tilføjer:

I Mou er vi rigtigt meget ude, da vi har god plads rundt om skolen. Der har været klasser på kirkegården og kigge på gravstensinskriptioner. Vi har leget lege fra gamle dage, da vi i min 5.kl. har om “barndommen igennem tiden”. Der bliver lavet stjerneløb og mobilløb i byen med forskellige historiske kendetegn som ledetråde, så alt i alt får vi det bedste ud af det.


Mette Krogh Bonde fra Tofthøjskolen:

Jeg tager på skift 10-13 elever fra 4. årgang med på naturtur hver dag. Foreløbig er der planlagt at arbejde med stranden/tangbæltet som biotop, istidslandskaber og stenkendskab i en nærliggende nedlagt grusgrav og liv i vandløbet.


Udeundervisning bidrager til skoleforvaltningens læringsvision om, at mindst 25% af alle læreprocesser foregår uden for skolens mure. FORSKNINGEN VISER: Mere og bedre bevægelse i løbet af skoledagen har positive effekter på elevernes læringsforudsætninger såvel som på elevernes faglige resultater, trivsel og alsidige udvikling. Rambøll et. al. (2014) FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP. Layout Operate A/S


Ude mest muligt - gode råd til udeundervisningen

https://app.motes.world/tours ligger GPS-guidede ture i Aalborg om street art, seværdigheder, Aalborg i børnehøjde og historiske byvandringer. Turene suppleres af lydfortællinger ved alle poster på ruten.

I samarbejde med Aalborg Historiske Museum har viceskoleleder Jan Mellergaard Frederiksen og lærer Morten Larsen fra Stolpedalskolen lavet en hjemmeside med tilsvarende app (IOS) om 2. Verdenskrig lokalt i Aalborg med fokus på modstandsgruppernes kamp mod den tyske værnemagt: www.gocatchup.dk. App’en giver læreren mulighed for at tage eleverne med på en spændende historisk byvandring, hvor der undervejs er lydfortællinger oplæst af en skuespiller og mysterier, der skal løses af eleverne ved de forskellige poster.

https://kunsten.dk/da/indhold/sluk-skaermen-skab-sammen-11091 Videoer til små kunstprojekter, flere af dem udendørs

https://kunsten.dk/da/indhold/kunstgaatur-i-aalborg-11931 Kunst gåtur i Aalborg, for de ældste elever

På Friluftsrådets hjemmeside findes: Gode ideer med henvisninger til udeundervisning

Så meget har Aalborg Kommune at byde på: Det grønne guld - en beskrivelse af skove, naturområder og parker

Anders Langeland naturvejleder og Skoletjenesten deler følgende links: https://www.skoven-i-skolen.dk/ Her finder I rigtig meget, til mange fag og alderstrin https://udeskole.nu/ Mange eksempler på forløb og metoder

http://skivedna.dk/ Til mange fag https://www.folkeskolen.dk/1839777/guide-til-stedbaseret-laesning-i-dansk?fbclid=IwAR07T_BB79y7bC633Ko7vfPiOuhsJLsfLXNIn48PlBM-hZ29B3xO9mWZhcs om stedbaseret læsning i dansk

https://skolenivirkeligheden.dk/fredensborg/forloeb-liste/udeskoleforlob Til mange fag https://skolenivirkeligheden.dk/ https://undervisning.nationalparkmolsbjerge.dk/find-opgaver/ Til mange fag https://www.skoven-i-skolen.dk/content/udeskole-viden-i-virkeligheden-0?fbclid=IwAR0QmlUl95MHFxNNk9veZsvNw667PILWgIGMZmKuyEZVVI0CXjPdhyATfb4 Artikel om udeskole https://blivnaturligvis.dk/ For indskolingen er der små sjove dyste imod dyrene, og for mellemtrinnet og udskolingen er der større sammenhængende udendørs forløb https://www.vildmad.dk/dk/undervisning Hjemkundskab og natur/teknik https://www.99arter.dk/undervisning/?fbclid=IwAR0st-5MWsy_JFQuIrDYUOTpmmVjEYLrJY2KZe1uwRYs7WdRUC4oPpIPJ80 Biologi og Natur og teknologi https://friluftsraadet.dk/friluftsliv-skolen God til idræt og valgfag

https://kriblekrable.dk/ Natur og teknik for indskolingen

https://udeundervisning.dk/ Nyt site der prøver at samle en masse viden og inspiration omkring udeskole. Der ligger også mange links til gode sider.Seneste blogindlæg

Se alle