• Skoleforvaltningen

To måder at tænke læsebånd påLæsebånd – baggrund og definition

Pisaresultaterne i 2000, hvor Danmark placerede sig på en 17. plads, og hvor det viste sig, at 18% af danske elever læste så dårligt, at der blev opfundet et nyt begreb ”funktionelle analfabeter”, gjorde, at vi begyndte at se os om i verden for at finde måder at svare på udfordringen.

Svar blev fundet i New Zealand og på Falkenbergskolan i Sverige. Her havde man indført læsebånd ud fra en definition, der fokuserer på tid og øvelse: ”Et stykke tid (15-45 minutter) i en klasse, på en årgang eller på hele skolen, hvor eleverne øver sig i at læse. Organisatorisk ofte lagt som et ”bånd” på tværs af det normale skema, og dermed inkluderende lektionstid fra mange eller alle fag”.

I årene derefter, ikke mindst efter 2007, hvor der blev uddannet læsevejledere, foregik der en regulær læsebåndseksplosion. Men på trods af indsatsen viste også Pisa 2009 nedslående resultater –indførelse af læsebånd havde ikke haft den ønskede effekt. Læs mere her.

Mimi Martinussen fra Tylstrup Skole har delt sine erfaringer med faglig læsning med os.

Få inspiration her

#fagliglæsning #læsningifolkeskolen #aalborgkommunelæsning #læsebånd

Seneste blogindlæg

Se alle