• Skoleforvaltningen

Tilmeldinger til introforløbet for nye lærere strømmer indVi ved, det er en stor omvæltning at gå fra at være studerende til pludselig at stå med et ansvarsfuldt lærerjob på en skole. Derfor gør vi os umage med at give de nye lærere en god start på jobbet. Tre gange i løbet af det første skoleår inviterer Skoleforvaltningen i samarbejde med Aalborg Lærerforening de nyuddannede lærere til introdage. Her pakkes tasken med vigtige informationer og nyttige redskaber til det nye job - Tips og tricks til klasseledelse, Hvordan kan jeg få bevægelse ind i undervisningen? Hvordan håndterer jeg konflikter og svære samtaler? Hvordan etablerer jeg et godt samarbejde med forældrene? Hvad kan jeg bruge min skoleleder til? – er blot nogle af de temaer, vi tager op. På introdagene er der et stort fokus på praksisnære redskaber og masser af mulighed for at dele erfaringer på kryds og tværs.

De nye lærere på vores skoler får også en mentor – en kollega på skolen, som guider og hjælper den nyansatte til rette i jobbet. Mentoren er en betydningsfuld sparringspartner det første år, hvor der helt naturligt opstår massevis af spørgsmål og udfordringer.

Samtidig får de nye lærere tildelt en pulje timer til individuel fordybelse. I samarbejde med skolens leder aftaler den nye lærer, hvordan tiden til den individuelle fordybelse anvendes bedst muligt. Læs mere i Politik for nye lærere

Vores introforløb har hidtil været en stor succes. Derfor glæder vi os meget til at hilse på det nye hold, når 1. introdag løber af stablen den 16. september.

Er du ny lærer og i tvivl om, du er blevet tilmeldt, så kontakt din leder.

#nylærer #introforløb #aalborgkommune

Seneste blogindlæg

Se alle