• Skoleforvaltningen

Temaformiddag om ”Tosprogede børns sprogtilegnelse i DUS”Den 26-02-2018 var 79 deltagere tilmeldt en temaformiddag, hvor der blev sat fokus på tosprogede børns sprogtilegnelse i DUS.

Formiddagen var én af en række temadage rettet mod arbejdet med tosprogede børn. Før har der bl.a. været fokus på: ”Den gode velkomst”, basisundervisning, forældresamarbejde.

Formiddagens indhold var:

 • Hvordan ”Fælles mål for DUS” hænger sammen med tosprogede børns sprogtilegnelse

 • Viden om tosprogede børns sprogtilegnelse og pædagogens rolle i denne sammenhæng v, Justin Markussen Brown

 • Inspiration til lærer/pædagogsamarbejdet fra filmen: ”Dansk som andetsprog også i fritiden”.

 • Fælles refleksion og videndeling

Formiddagen slog fast, at pædagogen spiller en væsentlig rolle, når det gælder børns sprogudvikling. Sprog er forudsætningen og nøglen til viden og læring samt at trives i sociale sammenhænge.

Justin Markussen Brown fortalte bl.a. om:

 • Hvad er sprog?

 • Introduktion til tosprogethed

 • Metoder for pædagogisk praksis

 • Forældresamarbejde & den gode overgang

Justin understregede vigtigheden af at arbejde med børnenes leksikalske udvikling samt ordforråd. Med baggrund i forskningsresultater blev følgende metoder givet til dette:

 • Flere sproglige interaktioner med barnet

 • Lær at bruge sprogunderstøttende strategier

 • Dialogisk læsning

 • Indret legemiljøer, der inspirerer til ordlæring

 • Deltag aktivt som legekammerat

 • Arbejd målrettet med sprogvurderingsdata

 • Arbejd eksplicit og systematisk

I det hele taget kom Justin med et utal af praksisorienterede bud på, hvordan vi som pædagoger kan understøtte det tosprogede barns sproglige udvikling. Af eksempler på dette kan bl.a. nævnes, at pædagogen kan gøre brug af ”De 5 sprogstrategier”, bruge sprogpædagogiske metoder i forbindelse med leg, være bevidste om de legemiljøer børnene færdes i samt inddrage forældrene i barnets sprogudvikling.

Se slides fra Jonna Løkke Andersens oplæg her.

Slides fra Justins oplæg bliver sendt til de deltagerne på temaformiddagen.

Der er yderligere god inspiration at hente på følgende links:

#Tosprogede #DUS

Seneste blogindlæg

Se alle