• Skoleforvaltningen

Temaeftermiddag om marginaliseringsprocesser og overskridende læring


V/Laila Colding Lagermann, ph.d. og ekstern lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.


Med et fokus på marginaliseringsprocesser og det, der i forskningen betegnes som overskridende læring, handlede oplægget om skolen som mulighedsrum for elever med etnisk minoritetsbag-grund set fra et perspektiv af levet (unge) liv, det vil sige: hvad er elevernes muligheder og be-grænsninger for at deltage i det, der foregår i skolen? Og hvilken betydning får disse muligheder og begrænsninger for de implicerede elever? Og hvilke svar får man mon på disse spørgsmål, hvis man spørger de unge selv? Oplægget bød også på forskellige eksempler fra konkrete observationer og anvisninger til mulige metoder/redskaber til undervisningen.

Til sidst var der gode drøftelser i grupperne og i plenum. Hent slides her


Laila Colding Lagermanns bog ”Børn, unge og etnicitet”, bygger på hendes ph.d. afhandling, ”Unge i- eller ude af? –skolen. Marginaliseringsprocesser og overskridende forandringsbevægelser blandt udskolingselever med etnisk minoritetsbaggrund” (2014)


Seneste blogindlæg

Se alle