• Skoleforvaltningen

Temaeftermiddag med fokus på udvalgte aspekter af basisundervisningenDen 26. juni blev der afholdt en temaeftermiddag på Skansevejens Skole under navnet ”Udvalgte aspekter af basisundervisningen”. Temaeftermiddagen var den tredje i en række tema- og opkvalificeringsdag, som Læring og Pædagogik udbød i dette skoleår. Målet med temaeftermiddagen var at understøtte lærere og pædagoger, der ikke har viden og erfaringer i at tilrettelægge undervisning, der kan skabe gode betingelser for faglig, sproglig og alsidig udvikling for nyankomne børn. Formålet med åben workshop var at videndele på tværs af skoler, inspirere hinanden, reflektere over- og drøfte god praksis omkring undervisning af nyankomne elever.

Sammen blev der sat fokus på: • Inklusion af nyankomne elever i klassens undervisning • Sammenhæng mellem undervisningen på basishold og i stamklassen


Temaeftermiddagen bestod af fire følgende workshops:

1. Hvordan kan faglærerne inkludere nyankomne elever i klassens undervisning v. Lykke Munk Nielsen og Rikke Hedelund Andersen, Vejgård Østre Skole Ved at tage udgangspunkt i deres egen praksis, har Lykke og Rikke vist eksempler på, hvordan man kan inkludere nyankomne elever i klassens undervisning. At aktivere elevernes ”in-the-head-knowledge”, fokus på før-faglige ord og de svære sproglige udtryk samt før-, under- og efteraktiviteter, brug af modersmålet, stilladsering, interaktion og dictogloss var eksempler på gode metoder og undervisningsaktiviteter for nyankomne elever. ”Børnene kan mere, end man nogle gange regner med, at de kan. Man skal som lærer, anerkende, at de kommer med viden, som de kan bruge og bygge videre på i skolen”, var et af mange vigtige budskaber fra Vejgård Østre Skole.

2. Hvordan skaber du sammenhæng mellem undervisningen på basishold og i stamklassen v. Rakel Niemi Brøner, Lotte Dige Nielsen og Malene Larsen, Sofiendalskolen Lærerne fra Sofiendalskolen har vist eksempel på organisering af basisundervisning, fordelt på fire moduler med fast indhold, klare målsætninger, forældreinddragelse og systematisk samarbejde mellem basislærer og faglærer. Basisundervisningen er tilrettelagt uden for almenklassen, og der er fokus på at skabe et sprogligt fundament /ordforråd. Timerne er skemalagt i positioner, hvor eleverne ikke mister fagligt sammenhæng, og de er fordelt så vidt som muligt jævnt over ugen, for at eleverne kan opnå den bedst mulige sproglige progression. ”Eleverne skal have et dagligt bad (basistimer)” , ”kontakten til forældre foregår via faglærer, og ikke via basislærer” var nogle af de vigtige pointer fra Sofiendalskolen. Der blev sluttet af med gode forslag og ideer til overgangangen fra DSA-basis til DSA – supplerende undervisning.

3. Inspiration til at anvende ”MinUddannelse” i basisundervisningen v. Gitte Hjortkær, Tornhøjskolen Gitte har vist konkrete eksempler på, hvordan skolen har brugt læringspletformen MinUddannelse med de ældste nyankomne elever fra Syrien. Der blev præsenteret udvalgte gennemførte undervisningsforløb; sproglige, faglige og sociale mål samt undervisningsmaterialer, som skolen har anvendt i forløbene. De nyankomne elever har været meget motiveret til at bruge MinUddannelse. Sproglige barrierer blev løst ved, at læreren har anvendt visuel støtte eller har hentet hjælp hos den arabiske medarbejder. Gitte har særligt været optaget af at give konstruktiv og positiv feedback på elevtekster; og hendes råd til deltagerne var, at de ikke skal bekymre sig så meget om de mange ”røde streger”, men at de skal have fokus på ”sprog i udvikling i elevtekster”, sprog eleven kan eller er på vej til at kunne, ”sprog på vej”. I kan finde Gittes forløb i MinUddannelses bibliotek – klik her.

4. Basiselever med særlige behov – erfaringer fra praksis v. Dorte Sørensen, Skansevejens Skole Workshoppen handlede om ”specielle behov og forældresamarbejde”, når det drejer sig om de nyankomne. Hvad skal man være opmærksom på ved modtagelse af nyankomne børn med særlige behov, samarbejde med forældre, og hvordan kan man bedst understøtte dem. I workshoppen har man berørt følgende emner: • Hvem er de? Hvad undrer de sig over? • Hvad er specielle behov? • Hvordan spotter vi dem? • Hvordan kan man hjælpe dem? • Forskelle på skolesystemer og opdragelsesmønstre • Udredning og testning • Betydning af modersmål for deres dansksproglige tilegnelse • Den gode forældresamtale

Dorte understregede vigtigheden af at se og forstå det ”særlige”, når det handler om tosprogede. Til sidst blev deltagerne optaget af en case, hvor der blev lagt op til en drøftelse om didaktiske muligheder og udfordringer.

Hent slides fra temadagen her

#MinUddannelse #Basiselever #Nyankomne #temaeftermiddag

Seneste blogindlæg

Se alle