• Skoleforvaltningen

Temaeftermiddag med fokus på forældresamarbejde og basisundervisningTemaeftermiddagen var den anden i en række af opkvalificeringsforløb, som Læring og Pædagogik udbyder for Aalborg skoler. Målet med temaeftermiddagen var, at deltagerene på tværs af skoler delte viden, inspirerede hinanden og drøftede god praksis i forbindelse med modtagelse og undervisning af nyankomne tosprogede elever samt samarbejde med deres forældre.

Temaeftermiddagens hovedpunkter var:

  • hvordan kan skolerne skabe en ligeværdig og konstruktiv ramme om forældresamarbejdet, som styrker elevens læring, trivsel og personlige udvikling

  • hvordan kan skolen leverer et fagligt kvalificeret undervisningstilbud til nyankomne tosprogede elever

Aalborg Kommune har valgt en ny model på tosprogsområdet gældende fra august 2017 som er baseret på et princip om, at distriktets børn går på distriktets skole også de tosprogede elever. Modellen bygger på 10 principper, som understøtter Aalborg kommunes generelle visioner og strategier på skoleområdet samt målet for integrationsindsatsen i kommunen.

Temaeftermiddagen var med til at sætte fokus og styrke nogle af de ovennævnte principper, bl.a.

  • Medarbejdere - faglig vejledning og kompetenceudvikling

  • Et princip om tilrettelæggelse af en skoledag, hvor der skabes gode betingelser for både faglig, sproglig og alsidig udvikling for tosprogede børn.

  • Forældreinddragelse, inklusion og integration af familien i skolens liv

  • Et princip om at sikre tosprogede børn og deres familier en vellykket integration og inklusion i det danske samfund. Det er vigtigt at, medarbejdere og ledere på skolerne inddrager og vejleder forældrene således, at de kan understøtte elevernes alsidige udvikling og trivsel.

Temaeftermiddagen blev indledte med et fælles oplæg om samarbejde med tosprogede børns forældre – udfordringer og muligheder, v. cand.psych., aut. psykolog. Basim Osman. Oplægget havde fokus på samarbejdsmodeller, det gode samarbejde og hvor den egentlige integration finder sted. Basim understregede vigtigheden af det gode og meningsfulde forældresamarbejde, som bygger på samhørighed og fællesskab på tværs af forskelligheder. Nøgleordene i den forbindelse er: anerkendelse, kommunikation, ansvar, inklusion og relationskompetence.

Se Basim Osmans slides her


Find alle slides fra temaeftermiddagen her

Dagen fortsatte med følgende 4 workshops:

1.Projekt forældreinddragelse v. Camilla Jensen og Anida Cehic, Sønderbroskolen.


Projektet ”Forældreinddragelse”, er en indsats, hvor skolen vejleder forældrene i, hvordan de bedst kan støtte deres barns skolegang. Camilla og Anida fortalte om processen bag projektet samt resultater og udfordringer i forbindelse med at arbejde med familien.

Find slides her

2. Basisundervisning v. Rakel Brøner og Lotte Nielsen, Sofiendalskole Praksiseksempler på læring og trivsel i basisundervisning: arbejdsmetoder, materialer, mål, elvprodukter samt elvinddragelse og læringsfællesskaber.


3. Sprogbrugssituationer v. konsulen Rasmus Greve Eksempler på hvordan skolen kan arbejde med elevernes sproglige udvikling, og hvordan kan sprogbrugssituationer bruges i undervisningen. Deltagerne fik eksempler på sproglige mål med fokus på det sproglige indhold og det kommunikative både på makro, meso og mikro niveau. Der blev lagt op til en drøftelse om didaktiske muligheder og udfordringer samt gruppearbejde.

Find slides her


4. Drøftelse af ledelsens opgave, v. skoleleder René Knudsen, Sofiendalskolen Workshoppen handlede om, inklusion af tosprogede børn og deres forældre fra et ledelsesperspektiv. Hvad skal skoleledere være opmærksom på ved modtagelse af nyankomne familier, og hvordan kan man bedst understøtte opgaven. Nøgleordene var bl.a. ”sproget må aldrig blive en begrænsning i at udvikle elevens kompetencer” og ”sprog og identitet hænger sammen”

Drøftelse om samarbejdet mellem kompetenceskolerne og tilknyttede skoler var der også tid til.

Find slides her


#Tosprogede #temaeftermiddag

Seneste blogindlæg

Se alle