• Skoleforvaltningen

Temadag om æresrelaterede konflikterTorsdag d. 6. april 2018 afholdt Dialogteamet i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) temadag i Aalborg.

Ved temadagen deltog en bred vifte af fagpersoner - repræsentanter fra fritidscentre, trivselspersoner fra kommunens skoler, Ung Aalborg, skolesocialrådgivere, skolesundhedsplejersker, politi, ssp-konsulent, dialogteam, dialogkorps, Red Safehouse, dialogteam og SIRI (Styrelsen for international rekruttering og integration).

Formålet med temadagen var at udbrede viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol til forskellige områder og fagligheder, for på den måde at skabe grobund for tværfagligt samarbejde med fælles forståelsesramme.

Lion Rokx, der er leder af RED II, og som har stor erfaring i arbejdet med unge i æresrelaterede konflikter og som er underlagt negativ social kontrol, gjorde os klogere på, hvad det egentlig vil sige, at være underlagt negativ social kontrol, hvad æresbegrebet kan dække over, samt hvilke konsekvenser det kan have for det enkelte menneske. Ud over at klarlægge opmærksomhedspunkter, havde Lion også fokus på, hvad vi som fagpersoner kan og skal gøre, når vi oplever et menneske i denne type udfordringer.


Heidi, som er del af Dialogkorpset, delte oplevelser fra sin opvækst med os. Det var en opvækst, hvor hun og familien har været udsat for ærerelateret, negativ social kontrol. Vi blev stillet over for dilemmaer, og fik mulighed for på tværs af fagligheder at drøfte, hvad vi selv ville have gjort for at hjælpe Heidi. Samtidig fik vi mulighed for, med den viden, vi havde fået gennem Lions oplæg. at tage stilling til, hvad der ville være hensigtsmæssigt at gøre,

SIRI informerede om, hvad man kan bruge dem til som fagperson, men ligeledes som barn og borger i det hele taget.

Slutteligt henviste Dialogteam til supportsiden på Nogetathavedeti.dk: Her kan du som fagperson søge viden og kontakt til Dialogteamet. Her vil du også kunne finde materialer fra temadagen.

Rikke Hartmann, Herningvej skole

#Negativ #Social #Kontrol #dialogteamet

Seneste blogindlæg

Se alle