• Skoleforvaltningen

Tag din klasse med til Naturvidenskabsfestival i Zoo i uge 39Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg udspringer af Danish Science Factory, der har fostret ideen om landsdækkende aktiviteter, der hvert år i uge 39, sætter fokus på naturvidenskab, teknik og sundhed: http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/

Med et hav af naturfaglige aktiviteter, sættes fokus på at Science er afgørende for, at vi kan forstå og forandre vores moderne, globaliserede verden. Den er med til at løse store udfordringer inden for fx sundhed, velfærd og klima. Derfor et det vigtigt at skabe begejstring, forundring og forståelse for science blandt børn og unge

Stor opbakning

5476 elever fra Aalborgs skoler deltog i Zoo 2015

Med ca. 11.000 tilmeldte skoleelever (2.000 flere end sidste år) og rundt regnet 20.000 besøgende i alt, er vi stolte over endnu engang at slå besøgsrekorden.

HVEM FÅR GLÆDE AF DNF AALBORG?

Først og fremmest; Skole- og gymnasieelever i alderen 10 til 20 år.

Ved at lade eleverne eksperimentere med naturvidenskaben, ønsker vi både at fastholde nuværende elever, men også at give elever, der ellers ikke er interesserede, lyst til uddannelse med naturvidenskabelig islæt. Det sker igennem at vise inspirerende undervisning/aktiviteter, skabe dialog om naturvidenskabelige emner og give muligheder for at deltagerne kan udveksle erfaringer om formidling af naturvidenskab.

Det er eleverne og deres egen naturvidenskabelige selvforståelse og faglighed, der er i centrum. Således sker formidlingen primært fra elev til elev dvs. fra gymnasieelever til folkeskoleelever, fra studerende til grundskole- og gymnasieelever.

Afledte effekter af DNF Aalborg:

  • Viden om efteruddannelsesmuligheder for elever

  • Tværfaglig videndeling om undervisning og naturvidenskab (Vision Aalborg)

  • Problemorienteret undervisning (Vision Aalborg)

  • 25 % af undervisningen foregår uden for skolens mure (Vision Aalborg).

  • Samarbejde mellem uformelle læringsmiljøer

  • Lærernetværk på tværs af skolerne.

  • Videndeling mellem skoler og ungdomsuddannelser

  • Alle Skoler bidrager med løsninger til samfundet (Vision Aalborg)

  • Synergi med kommunens Bæredygtigheds- og Klimastrategi: Elever inviteres ud i det omgivende samfund.

På festivalen præsenteres eleverne for naturfag, uddannelsesmuligheder, viden og læring. Der kan ses en linje til Bæredygtighedsstrategien i Aalborg. Når visionen er en bæredygtig fremtid, er det vigtigt, at præsentere elever og undervisere for aktiviteter, der kan vække og styrke lyst til at vælge uddannelse og erhverv inden for de naturvidenskabelige områder, der kan være med til at udvikle bæredygtige teknologier.

Vision for Skoleforvaltning i 2015

I visionen fremhæves det tværprofessionelle og den omkringliggende verden skal inddrages i skolen og omvendt. Alle skoler bidrager med løsninger til samfundet, bl.a. via eksperimenterende problemløsende undervisning.

DNF Aalborg understøtter med sine aktiviteter Skolevisionen i Aalborg, når uddannelsesinstitutioner inviteres til at samarbejde på tværs så får skolens elever mulighed for at opleve sammenhæng mellem den daglige undervisning og samfundslivet. I alle fag er indskrevet krav om innovation, og dermed indgår arbejdet med at udvikle og vurdere løsninger. Her kommer problemorienteret læring ind som et vigtigt element i elevernes motivation for læring og i en individuel erfaringsdannelse

Mest ud af besøget

På DNF Aalborgs hjemmeside kan man orientere sig om tilmelding, kontakt etc. http://www.dnf-aalborg.dk/

Her kan du se billeder og film fra tidligere års Dansk Naturvidenskabsfestival i Aalborg Zoo:

Styregruppen bag Naturvidenskabsfestivalen i Aalborg

I 2008 startede der et samarbejde om DNF Aalborg. På et indledende møde fostredes idéen om at samles til et stort arrangement i Aalborg Zoo. Siden har en række aktører fra undervisningsmiljøer i Aalborg været engageret i arbejdet.

Styregruppen er i dag bredt sammensat af undervisere, ledere og medarbejdere fra Aalborg Universitet, University College Nordjylland, Aalborghus Gymnasium, Aalborg Tekniske Gymnasium, (SKF) Aalborg Kommunes Skoletjeneste, Aalborg Zoo og NTS Centret i Nordjylland.

Skoletjenesten er med i den lokale styregruppe og deltager med en stand i Zoo, der er bemandet af lærere fra Skoletjenesten.

En stor tak til Danish Science Factory for et godt samarbejde og vores bagland bag Naturvidenskabsfestival Aalborg med visioner for Nordjylland og Aalborg med et blik for uddannelse af komne generationer.

#Natuvidenskabsfestival #Naturvidenskabsfestival

Seneste blogindlæg

Se alle