• Skoleforvaltningen

Spændende tilbud til alle skoler – inklusionsprojektet ”Alle med”Projekt ”Alle Med” er et samarbejde mellem elevorganisationen Danske Skoleelever og Danske Handicaporganisationer, der dels skal give eleverne viden om, dels skabe en forståelse for, hvad inklusion betyder og hvad det vil sige at have et handicap. Eleverne præsenteres for konkrete værktøjer til at gøre klasselokalet og skolegården til et inkluderende sted at være. Målet er, at alle elever får redskaber, der kan bidrage aktivt til, at alle føler sig som en del af fællesskabet.

Alle skoler kan bestille materialer til undervisningen, fx rollespil og dialogkort. Derudover kører en ”inklusions-karavane rundt i landet og tilbyder foredrag og workshops, hvor frontløbere og unge frivillige med og uden handicap, vil fortælle om deres erfaringer og lave øvelser med eleverne. Alt sammen for at give eleverne en større viden om de udfordringer, som deres klassekammerater kan være i, og hvordan de kan hjælpe til, at fællesskabet i klassen bliver stærkere.

Klik på linket og læs mere om projektets forskellige muligheder og hvordan I bestiller materiale og foredrag:

http://www.skoleelever.dk/allemed/

#inklusion #danskeskoleelever #inkluderendelæringsfællesskaber #læringsfællesskab

Seneste blogindlæg

Se alle