• Skoleforvaltningen

Sønderbroskolens nye håndværk og design-lokaler er på trapperne...


I løbet af efteråret 2016 har flere skoler i Aalborg Kommune været igennem en renovering af faglokaler for at få optimale rammer til faget håndværk og design. Seks skoler startede renovering efter sommerferien, og syv startede omkring efterårsferien, heraf Sønderbroskolen i Aalborg, som Skoleforvaltningen har fulgt i perioden.

Hele processen startede med at Aak Bygninger, sammen med SMAK architects, lavede vurderinger af hvordan skolerne i Aalborg Kommune opfyldte undervisningskravene til Håndværk og Design. Mange skoler havde i forvejen fine forhold, mens andre havde behov for at få renoveret eksisterende lokaler. Én af de skoler, som har skullet igennem den helt store renovering, er Sønderbroskolen.

I september 2016 startede byggeprocessen af de nye lokaler, desginet af SMAK architects, med et opstartsmøde. Her mødtes alle de involverede håndværkere med skoleleder Steffen Hessellund for at gennemgå planer og tilse de eksisterende lokaler. Alle nye tiltag blev gennemgået, for at sikre enighed, da selv små misforståelser kan koste både tid og penge.

Hos Sønderbroskolen er det de gamle billedkunst- og sløjdlokaler, som skal renoveres til nye håndværk og design-lokaler. Disse lokaler ligger i skolens kælderetage i forlængelse af fysik/kemi-lokalerne, som i samme omgang også bliver renoveret på skolens egen regning. Sønderbroskolen har selv skulle pakke diverse værktøjer og materialer ned, samt smide alt forældet interiør ud. Da dette var gjort kunne håndværkerne rykke ind i uge 42, hvor nedrivningen startede. I løbet af efteråret er der blevet malet, skiftet loft og lavet et nyt ventilationssystem, samt er gjort plads til større arealer både til arbejde og fællesområder.

Et af de nye tiltag til Håndværk og Design-lokalerne er en “formidlingstrappe” som går igen i samtlige designs fra SMAK architects. Her er det tiltænkt, at lærerne kan introducere dagens opgaver, og at elever senere kan præsentere deres projekter. Sønderbroskolens lokaler forventes færdige i midten af februar, nogenlunde samtidig med de syv andre skoler i kommunen. Skoleleder Steffen Hessellund fortæller, at lærere - såvel som elever- glæder sig til at rykke ind i de nye lokaler. “Det er tiltrængt at få mere plads” afslutter han.

#HåndværkogDesign

Seneste blogindlæg

Se alle