• Skoleforvaltningen

Sådan kan du hjælpe DSA-eleverne

Opdateret: 30. apr. 2020

Indskoling

https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/information-til-0


Mellemtrin

https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/information-til-1


Udskoling

https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/information-til-2


Find forældreguiden oversat til flere sprog her.


Gode råd til at undgå smitte med covid 19 under ramadan

Rådene er oversat til 9 sprog

https://uim.dk/nyheder/covid-19-gode-rad-i-forbindelse-med-ramadan


Undervisning ud fra Sundhedstyrelsens anbefalinger - DSA (basis)

Størstedelen af undervisningen skal efter anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen foregå udendørs, i det omfang vejret tillader det. Kan det ikke lade sig gøre, bør undervisningen indendørs tilrettelægges, så retningslinjerne om god afstand mellem eleverne og god hygiejne overholdes. https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-genabning-af-skolerne-under-covid-19/dansk-som-andetsprog-basis


Fjernundervisning af tosprogede elever, der skal tage sprogprøve (DSA-supplerende)

Skolerne har pligt til at give nødundervisning til de tosprogede elever, der er omfattet af sprogprøvekravet i børnehaveklassen og i 1.-9. klasse. Skolen tilrettelægger nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/tosprogede-elever-1


Fjernundervisning af tosprogede elever med behov for særlig sprogstøtte

Det er vigtigt, at tosprogede elever med behov for DSA-basis gives fjernundervisning, og at du i forhold til elever, der modtager DSA-supplerende knytter undervisningen i dansk som andetsprog tæt til den fjernundervisning, der tilrettelægges for klassens øvrige elever. Det kalder på didaktiske overvejelser og et tæt samarbejde dig og dine fagkolleger imellem. https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/tosprogede-elever-0


READ – sammen om læsning

Giv forældrene inspiration til, hvordan de kan skabe hyggelige og lærerige læsestunder, der styrker deres barns sprog, læseudvikling og læselyst.

Her https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/tidlige-indsatser/read-sammen-om-laesning/ finder du film, vejledninger og andre materialer med forslag til læsning målrettet 0-3 årige, børnehavebørn, elever i 0.-2. klasse samt mellemtrinnet.

Samtlige materialer findes på sprogene dansk, engelsk, arabisk, farsi, pashto, polsk, rumænsk, somalisk, tyrkisk og vietnamesisk.


En buket af ideer og materialer til fjernundervisning flersprogede elever

Her http://www.kongevej.dk/Undervisning/Sprogundervisning/Links/Onlinematerialer.htm http://www.kongevej.dk/Undervisning%20ny/ny_menu.htm finder du opgaver til hele skoleforløbet, forskellige faser af andetsprogstilegnelsen og samtlige kompetenceområder.

.

Tematiserede, niveaudelte forløb for flersprogede elever

Gyldendal https://dsa.gyldendal.dk/forloeb.aspx har udarbejdet 9 niveaudelte forløb (let: ordforrådsniveau, svær: sætnings- og tekstniveau). Genrepædagogikkens stilladsering og modeltekster er bærende elementer i materialet. Eleverne arbejder med teksttyper, som de møder i skolen, og der arbejdes med sprogtilegnelse i kontinuuet mellem hverdags- og fagsprog.

De fleste opgaver er selvrettende og alle instruktioner er indtalt, så man både kan lytte og læse.


Lær dansk med kortfilm

Filmcentralen https://filmcentralen.dk//undervisning/laer-dansk-med-kortfilm tilbyder en række kortfilm målrettet basiselever i indskoling, på mellemtrin og i udskoling.

Til hver film er der udarbejdet opgaver/sproglige aktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes intersprog i overgangen fra at kunne kommunikere på modersmålet til at kunne kommunikere på dansk.

Materialerne i indskoling og på mellemtrin knytter sig primært til fagene dansk og natur/teknik, i udskolingen til danskfaget. På samtlige trin taler det ind i det obligatoriske emne sproglig udvikling og elevernes alsidige udvikling


Familiematematik med kortspil og legetøj Et lille hæfte, der byder på hyggelige matematiske spil og aktiviteter, som kan spilles med forældre, søskende og venner. Spil og aktiviteter kræver ikke andet end et almindeligt sæt spillekort, æselkort og tilfældigt legetøj eller andre ting som kan kategoriseres ud fra forskellige kriterier. Spillene arbejder med talrækkefølge, tallenes værdi, hovedregning, 10’er-venner, kategorisering og begreberne størst, mindre og mindst https://www.grovechristensen.dk/onewebmedia/Familiematematik%20- %20spillekort%20og%20legetøj%20.pdf

VIA CfU – digitale ideer til arbejdet med dansk som andetsprog På denne side har VIA CfU samlet links til forskellige gratis ressourcer på nettet. På siden, der indeholder materialer til hele skoleforløbet, finder du overskrifter som sproglige lege og øvelser, læsning, grammatik, udtale, undervisning med film og tv, apps og programmer til sprogudvikling, kulturforståelse – medborgerskab, tema: på flugt og skolematerialer fra forskellige organisationer. https://cfu.via.dk/fag-og-vejledning/dansk-som-andetsprog/digitale-ideer Letlæsningsbøger Link til gratis letlæsningsbøger til børn (fakta, fiktion, engelsk) samt unge og voksne (fiktion dansk og engelsk) https://straarupogco.dk/gratis-letlaesningsboeger/ Læs hjemme med Clio 1.-3. klasse https://portals.clio.me/dk/dansk/1-3/laes/laes-hjemme-med-clio/ Letbog – lette e-bøger til unge og voksne https://letbog.dk/ Clio – deler alt Clio har lavet en side, rettet til forældre, hvor de trin for trin viser, hvordan man kommer ind på deres side, for at anvende deres materialer. For nogle flersprogede forældre vil denne vejledning ikke være tilstrækkelig. En side er rettet til lærere Under ”Fri adgang til alt vores materiale” finder du ”Dagens aktivitet”. Aktviteten introduceres altid i en video og følges af opgavepakker tilpasset målrettet henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

Vores fællessprog – et kontrastivt materiale Et materiale til at arbejde kontrastivt med grammatik. Materialet, der er oversat til 10 sprog, kan efter grundig instruktion anvendes af de ældste klasser. Siderne er opbygget således, at tekst på dansk og modersmål står overfor hinanden, så elever, der er læsere på modersmålet kan drage sammenligninger mellem de to sprog.

http://vfs.dansk.nu/


Plakater om corona på flere sprog

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/forebyg-smitte-mod-coronasmitte


Familieaktiviteter Nanna Christensen, mor og matematiklærer har lavet en side med forskellige aktiviteter til matematik. Nogle af de ideer, der er under de forskellige overskrifter, kan I måske bruge – også i denne tid. Den overskrift jeg henviser til, for at give familierne ideer til gode læringsaktiviteter fx på gåturen og i køkkenet er ”Familiematematik”. https://nannafiltchristensen.dk/familiematematik-1/k%25c3%25b8kken-og-madlavning.html Dansktid Materialet tilbyder opgaver indenfor alle fire kompetenceområder, lytte, læse, tale og skrive. Bag nogle af sidens ”knapper” er der ingenting, men der er alligevel ganske meget at komme efter for forskellige aldersgrupper. http://dansktid.blogspot.com/ Dansk her og nu Et materiale, der egentlig er målrettet sent ankomne flersprogede elever på ungdomsuddannelserne, men er man selektiv ift de opgaver, eleverne skal arbejde med, er der 12 gode overskrifter at arbejde med. Overskrifterne er alle centreret omkring dagligdagens situationer fx præsentation, på indkøb, familien, høfligheder osv. Under hver overskrift arbejdes med tekster, grammatik, lytte og forstå og der er en ordbog hvor danske ord er stillet overfor det tilsvarende ord på engelsk eller tysk alt efter, hvad man vælger. https://danskherognu.dk/

Start dansk Helle Dahm fra Filstedvejens skole har sendt link til dette materiale, der henvender sig til basiselever. Målgruppen er egentlig voksne på Danskuddannelse 1 og 2. Helle har anvendt materialet i folkeskolen, og iflg hende fungerer det fint, når man sorterer emner og øvelser. https://www.startdansk.dk/ Gyldendal – læs løs En verden af skønlitteratur til 0.-6. kl. Alle tekster er indlæst og kan afspilles med den hastighed, der passer til læseren. Desuden er der opgaver, som støtter læseforståelsen, kreative værksteder og videoer. https://laesloes.gyldendal.dk/


Zippys venner - et eventyr om Corona oversat til 13 sprog WHO har i samarbejde med flere andre organisationer skrevet eventyret “Min helt er dig.” Målgruppen er 6-11 årige, og kan ud over dansk hentes på 13 forskellige sprog på linket nedenfor. Vær opmærksom på, at historien bør læses sammen med en voksen. https://zippysvenner.dk/hent-whos-gratis-historie-om-corona-pandemien/


Seneste blogindlæg

Se alle