• Skoleforvaltningen

Sådan kan du hjælpe børn med særlige behov

Opdateret: 2. apr. 2020

Intet er som det plejer Skoledagen som før var fyldt med gode oplevelser med klassekammerater og den fælles undervisning i klassen er for en tid blevet erstattet af undervisning derhjemme med mor eller far i underviserrollen. I denne tid med fjernundervisning står det klart at alle gør det godt hvis de kan, og alle bidrager til at finde nye veje at gå - uanset om man er elev, forældre eller professionel i skolen.

For en stund er vores skoler fysisk lukket ned og børn, forældre og professionelle er blevet henvist til at mødes virtuelt omkring skolens læringsaktiviteter, og det gør, at der er meget nyt der skal læres og nye ting at vænne sig til.

Nye rutiner skal etableres og indarbejdes for alle for at den nye skoledag kan blive forudsigelig, struktureret og udbytterig – præcis som den plejer at være i skolen. Det kræver høj grad af omstillingsparathed, viden, overblik, planlægning og selvorganisering at få den nye hverdag til at fungere. Det vil være forventeligt i disse fjernundervisningstider, at børnene håndterer den nye skoledag forskelligt. Derfor må arbejdet med at skabe trivsel og læring under denne epidemi forudsætte en tæt skole-hjem dialog, for at finde frem til lige præcis dét det enkelte barn og barnets forældre har brug for, for at kunne lykkes i fjernundervisningen. Dog vil de fleste børn, som følge af de ændrede skolevilkår, have brug for at få hjælp til at skabe overblik og struktur i en ny hverdag. Og i endnu højere grad har børn med særlige behov brug for guidning og støtte at de voksne omkring dem. For når intet er som det plejer, stiger sandsynligheden for at deres vanskeligheder træder tydeligere frem og gør skolearbejdet sværere og mere uoverskueligt end normalt. Vanskeligheder kan fx vise sig ved: at komme i gang med en opgave og holde sig fokuseret på den, at finde ud af hvad det næste skridt i opgaven er, at udsætte egne behov under skolearbejdet eller at være fleksibel ved skift i aktivitet, ændringer i den oprindelige plan mm. Her kan de mange H’er tilbyde sig som et styrings-værktøj, der kan hjælpe med at tydeliggøre de krav og forventninger, der er til skoleopgaven – for såvel barn som forældre. De mange H’er kan på ingen måder erstatte den tydelige instruktion og tætte støtte fra de professionelle i klasseværelset på skolen, men kan tilbyde sig som en udførlig guide i skolelivet derhjemme. Det fordrer selvfølgelig at de mange H’er indtænkes af de professionelle i planlægningen af fjernundervisningen. Et eksempel på de mange H’er i forhold til en given opgave her. Her finder du en tom skabelon til ”De mange H’er. Gode ideér, råd og vejledning

Der er selvfølgelig mange andre måder at skabe trivsel og læring på i en tid med fjernundervisning. Måske du sidder med gode erfaringer eller idéer til, hvordan fjernundervisning kan udføres - så kan du sende dine eksempler til:


Mette van Dalm, konsulent i Fagcenter for Forebyggelse og Fællesskaber på: mvd-skole@aalborg.dk, hvorefter de vil blive delt på siden her.


Har du i øvrigt behov for sparring eller vejledning i forhold til, hvordan du som professionel griber fjernundervisningen an, kan du kontakte PPR.

Støtte til forældre

Har du kendskab til forældre, der har behov for rådgivning, vejledning og sparring i forhold til udfordringer i forbindelse med fjernundervisningen, så er det muligt at kontakte PPR for åben rådgivning – se link : https://ppr.aalborg.dk/om-ppr/nyheder/%C3%A5ben-raadgivning-hos-ppr

Hvis barnet allerede er kendt i PPR, skal forældrene blot kontakte de/den PPR-medarbejdere, der i forvejen kender barnet.


Hvad gør andre skoler Ellers kan du lade dig inspirere af, hvordan andre i Aalborg Kommune arbejder med fjernundervisning for børn med behov for specialpædagogisk bistand i det nedenstående.

Strukturcentret, Nr. Uttrup Skole: Sådan gør vi, Faglig ugeoversigt, Eksempel på dagsskema, "Sokkeskolen" Kollegievejens Skole: Sådan gør vi Stolpedalsskolen: Sådan gør vi Filstedvejens Skole: Sådan gør vi Vester Mariendal Skole: Sådan gør vi Gl. Lindholm Skole: Sådan gør vi

Andre gode sider

Links til sider der giver gode råd til fjernundervisning i forbindelse med Covid-19: https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/elever-med- saerlige-0

https://www.autismeforening.dk/covid-19-og-autisme/

https://sites.google.com/aaks.dk/digital-undervisning/start

https://www.folkeskolen.dk/1722434/skriveskabeloner-til-specialklasserne

Piktogrammer til frit download: https://www.kc-hil.dk/viden-og-udvikling-mega/paedagogisk-materiale/picto-selectorSeneste blogindlæg

Se alle