• Skoleforvaltningen

PPRs kriseteamI 2012 opretterede PPR et kriseteam, der hjælper skolerne med at håndtere kriser i forbindelse med en alvorlig ulykke eller en voldsom hændelse, som involverer elever direkte eller indirekte. Kriseteamet indkaldes, når skolens lokale omsorgsplan med assistance fra distriktspsykologen vurderes som ikke tilstrækkelig.

Kriseteamet består af 5 PPR-psykologer, der hver især har en særlig viden inden for området.

Kriseteamet har siden oprettelsen løbende hjulpet skolerne i blandt andre disse situationer:

 • Bombetrussel mod en skole.

 • Trafikulykke, hvor skolebus kørte galt på vej hjem fra svømning med elever.

 • Skoleelev blev eftersøgt og efterfølgende fundet omkommet.

 • En gruppe skolelever overværede, at kammerat blev påkørt af en bus og mistede livet.

 • Ulykke i forbindelse med anvendelse af en brændeovn på en lejrskole, hvor der gik ild i en elevs tøj.

 • Et selvmord blandt forældre til et barn på skolen.

 • Håndgemæng mellem forældrene i forbindelse med arrangement på skolen.

 • En elev som dør af hjertestop under fodboldtræning i en idrætsklub, hvor klassekammerater og andre elever overværer hændelsen.

 • Overgreb af fysisk, psykisk og seksuel karakter

 • Vejvisning i forhold til hjælp for direkte involverede elever og personale.

 • Vejledning til skoler i forhold til anvendelse af den lokale omsorgsplan.

I indeværende skoleår har Kriseteam været hidkaldt af skolerne i forbindelse med:

 • Fysiske og psykiske overgreb på elever. Her ydede Kriseteamet vejledning til skolen og forældrene i forhold til støtte til og mulige reaktioner hos eleverne samt henvisning af eleverne til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til yderligere indsats.

 • Seksuelle overgreb på elever. Kriseteamet ydede vejledning til skolen og forældrene i forhold til støtte til eleverne.

 • Dødsulykke, hvor en elev kørte galt på knallert og mistede livet. Kriseteamet ydede gruppesamtaler med nærtstående kammerater til den dræbte elev.

 • Elever som oplevede sigt truet og chikaneret af unge mænd på lejrskole. Kriseteamet ydede vejledning til skoleledelsen og samtale med de berørte elever.

Vi har nu revideret folderne om PPR’s kriseteam til gavn for skoler og forældre.

Den ene folder hedder ”PPR Aalborgs Kriseteam” og beskriver, hvilke indsatser Kriseteamet kan levere og til hvilke målgrupper. Folderen indeholder også kontaktoplysninger samt hvilke oplysninger fra skolen, der er nyttige for Kriseteamet, når en skole henvender sig. Den anden folder ”Når børn oplever eller berøres af en voldsom hændelse” er en vejledning til skolens personale og til forældre om, hvordan de kan drage omsorg for børn, der oplever eller berøres af en voldsom hændelse.

Der er også en tredje folder under udarbejdelse: ”Skoleledelse - når børn oplever eller berøres af en voldsom hændelse”. Denne folder er tænkt som en hjælp til skoleledelserne og indeholder rådgivning om krisehåndtering herunder psykosocial bistand, rådgivning i forhold til kommunikation og juridisk vejledning.

Hvis du skulle være i tvivl om, hvorvidt Kriseteamet kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en afklarende samtale.

Inden for almindelig kontortid kan der rettes henvendelse til PPR på telefon 9352 0222.

Uden for almindelig kontoråbningstid vil Kriseteamet tilstræbe at kunne intervenere meget hurtigt efter en alvorlig ulykke eller dramatisk hændelse. Henvendelse kan ske til afsnitsleder Jonna Nygaard 2520 6151 eller funktionsleder Flemming Engel 2520 6203.

Alle foldere om PPR’s Kriseteam kan desuden findes på

under ”For fagfolk”.

Vi anbefaler desuden, at folderne altid opbevares sammen med skolens omsorgsplan.

#PPRAAlborg #Kriseteam #Børnikrise

Seneste blogindlæg

Se alle