• Skoleforvaltningen

PPR’s nye indstillingsskema til visitationenI forbindelse med novembervisitationen skal skolerne bruge PPR’s nye elektroniske indstillingsskema.

For at få et fyldestgørende professionelt billede af barnet er både skoleleders og skolens PPR-medarbejders viden vigtig. Men som noget nyt fokuseres der nu særskilt på både forældrenes og barnets perspektiv som et bidrag til indstillingen.

Derfor er alle disse parter nu aktivt involveret i udarbejdelsen af indstillingen. Ud over et fyldestgørende billede af eleven er dette også med til at sikre en samstemthed både omkring indstillingens indhold, men også at barnet indstilles til visitationen med henblik på et skoleskift til et specialundervisningstilbud.

Processen i parternes arbejde med nye indstillingsskema - fra skolens udfyldelse af skoledelen i indstillingen til pædagogisk psykologisk vurdering i PPR’s specialteam – lever op til GDPR’s juridiske rammer.

Læs mere om PPR’s nye indstillingsskema her

#ppraalborg #indstilling #skema #visitation

Seneste blogindlæg

Se alle