• Skoleforvaltningen

PPR’s flygtningepsykologerI Aalborg kommune er det vigtigt, at alle elever trives og er en del af læringsfællesskabet. Dette gælder selvfølgelig også de flygtningebørn, der kommer til kommunen og skal deltage i en almindelig skoledag.

Elever med flygtningebaggrund kan i en skolesammenhæng have forskellige udfordringer, som giver lærere og pædagoger behov for særlig rådgivning og vejledning eksempelvis inden for belastningsreaktioner eller traumatisering. PPR har ansat to psykologer, der i samarbejde med skolens PPR-psykolog, kan bistå skolen med råd og vejledning.

Flygtningepsykologernes rådgivning og vejledningen tager udgangspunkt i, hvordan man bedst kan tilrettelægge en tryg hverdag for børn, som har mistet troen og tilliden på en sådan. I tillæg hertil hvordan man som lærer og pædagog i undervisningen kan tage hensyn til et barns individuelle udfordringer i en skolesammenhæng.

Flygtningepsykologerne har hidtil arbejdet i modtageklasserne, hvor flygtningebørnene har været indskrevet fra alle kommunens skoler. Med start fra kommende skoleår vil en ny model for to-sprogsområdet træde i kraft og eleverne skal fremadrettet begynde deres skolegang på distriktsskolen. Dette betyder, at flygtningebørnene spredes ud på flere skoler end hidtil. Som følge heraf forventes der et større behov for råd og vejledning til personalegrupper, der ikke tidligere har arbejdet med flygtningebørn. Derfor er det nødvendigt, at skolernes mulighed for rådgivning og vejledning fra flygtningepsykologerne justeres og tilpasses.

Hvordan kontakter skolerne flygtningepsykologerne? PPR arbejder i øjeblikket med at realisere PPR’s udviklingsstrategi. Et af temaerne er sammen med skolerne, at kvalificerer rammen for, processen og indholdet i PPR’s vejledningsforløb. Her er der blandt andet øget fokus på analysedelen. Netop på analysemødet kan der vise sig et behov for tilførsel af viden fra flygtningepsykologerne. Her har skolens PPR-psykolog mulighed for, ligesom ved behov for viden fra andre PPR-faggrupper, at invitere flygtningepsykologerne ind på et analysemøde.

Når flygtningepsykologerne inddrages på et analysemøde, vil det primært være for at drøfte problemstillinger om traumatisering og bidrage med forslag til intervention samt anvise veje til den rette indsats.

Det er således skolens PPR-psykolog, der er kontaktperson til flygtningepsykologerne.

Hvad kan flygtningepsykologerne hjælpe skolerne med? PPR’s flygtningepsykologer kan yde hjælp på tre forskellige måder:

1. Analysemødet: Flygtningepsykologernes arbejde tager udgangspunkt i en konsultativ tilgang, hvor lærere og pædagoger får rådgivning og vejledning på et analysemøde i forhold til deres videre arbejde med flygtningebørnene.

2. Psykologiske undersøgelser: Flygtningepsykologernes konsultative indsats på et vejledningsmøde kan dog vise sig ikke at være tilstrækkelig i forhold til at hjælpe de mest sårbare børn i en positiv udvikling. Derfor kan flygtningepsykologerne også gennemføre psykologiske undersøgelser af ny-ankomne flygtningeelever med det formål at blive mere præcis på et barns særlige behov i undervisningen.

3. Oplæg for personalegrupper: Flygtningepsykologerne kan ligeledes holde oplæg for skolernes personalegrupper. Dette kan f.eks. være med til at give skolerne et mere bredt alment kendskab til traumebegrebet og til traumatiserede flygtningebørns behov.

#flygtninge #aalborgkommune #ppriaalborg #flygtningepsykologer

Seneste blogindlæg

Se alle