• Skoleforvaltningen

Ordblindehandleplanen er klarAalborg Kommunes Skoleudvalg vedtog i oktober 2016 en ny systematik til identifikation af ordblindhed og målrettet indsats over for ordblinde elever. 1. august 2017 indfører Aalborg Skoleforvaltning derfor en ny systematik i forhold til ordblindeindsatsen, som indeholder: • Alle elever screenes i ultimo 2. klasse eller primo 3.klasse. • Der arbejdes målrettet og systematisk med de elever, der er i læsevanskeligheder, dette kan give et solidt grundlag for evt. efterfølgende at have en bekymring/begrundet mistanke om ordblindhed. • Ved begrundet mistanke om ordblindhed testes med den nationale ordblindetest. Ved konstatering af ordblindhed skal den kommunale handleplan for ordblinde tages i brug. Denne kommunale handleplan, er et redskab, der dels sikrer en dialog mellem elev, forældre og skole og dels sikrer en hensigtsmæssig og ensartet systematik i forhold til at målsætte/handle.

Skoleledelsen er ansvarlig for, at udpege personale med særlig viden og uddannelse inden for skriftsproglige vanskeligheder til at screene og teste for ordblindhed samt iværksætte den kommunale handleplan for ordblindhed. For at sikre at lærerteamet er kvalificeret til at undervise ordblinde elever, er skoleledelsen tiltænkt en rolle i forhold til at deltage på et afklaringsmøde med personaleteamet før den endelige handleplan udfærdiges.

Handleplanen for ordblindhed er tilgængelig på nogetathavedeti.dk klik her og PPR´s hjemmeside.

#ordblinde #aalborgKommune #PPRaalborg #handleplan #ordblind

Seneste blogindlæg

Se alle