• Skoleforvaltningen

Online skakundervisning

I videoen nedenfor præsenteres Dansk Skoleskaks daglige online undervisningstilbud på 1 min. Det er sjov og meningsfuld variation i hjemmeundervisningen. Arbejdshukommelse og grundlæggende strategier til problemløsning, som at tage et skridt af gangen, udtømme alle muligheder og benytte sig systematisk af logiske ræsonnementer, øves på en super god og sjov måde. What's not to like?

Vil du høre mere om skoleskak, så kontakt skakplaymakeren Anders Kjær Møller