• Skoleforvaltningen

Nyt supportmateriale til specialskoler og specialklasserImplementeringen af læringsplatformen MinUddannelse i Aalborg Kommune betyder, at PPR ændrer proceduren omkring elevplaner. Hvor medarbejderne på specialskolerne og i specialklasserne før arbejdede med individuelle undervisningsplaner (IUP), vil de i fremtiden arbejde med digitale, dynamiske, specialpædagogiske elevplaner (SPE) i MinUddannelse.

MinUddannelse skal danne rammen om arbejdet med SPE og understøtte arbejdet med mål og evaluering. Den skal være et arbejdsredskab, der skaber gode rammer for videndeling og støtter os i vores fælles opgave - at alle elever bliver så dygtige, de kan. Elevernes læring er i centrum, og MinUddannelse viser, hvor eleven er i sin læring lige nu, samt hvad der er gået forud. SPE er en dynamisk elevplan, der beskriver elevens faglige udvikling og understøtter arbejdet med den personlige, sociale, sproglige og motoriske udvikling.

Medarbejdere fra praksis, PPR og konsulenter fra læring og pædagogik har leveret inspiration til guiden og videovejledningerne. Guiden og videovejledningerne er tænkt som en håndsrækning til dig, der arbejder på en specialskole eller i en specialklasse og står foran at skulle tage Minuddannelse i brug som dit daglige arbejdsredskab.

Da funktionerne og praktikernes brug af læringsplatformen vil udvikle sig, skal guiden ses som version 0,9. I takt med brugernes behov og læringsplatformens tekniske udvikling vil supportmarerialet løbende blive justeret.

Find guiden her.