• Skoleforvaltningen

Nyt initiativ for unge med en ordblindeproblematikNyt vejledningsinitiativ i UU-Aalborg for unge med en ordblindeproblematik og deres forældre.

Onsdag den 5. april havde UU-Aalborg inviteret til Udskolingsarrangement for unge med en ordblindeproblematik i 8. – 9. og 10. klasse og deres forældre. Over 60 elever og forældre mødte op for at høre læsevejledere fra 5 forskellige ungdomsuddannelser fortælle om, hvilke rettigheder en ung med en ordblindeproblematik har på en ungdomsuddannelse og for at høre 5 unge fortælle deres historie om det at leve med ordblindhed både i grundskolen, i overgangen til ungdomsuddannelse og på en ungdomsuddannelse. Målet med vejledningsinitiativet var, at tilhørerne skulle have indblik i, hvordan det er at være ung på forskellige ungdomsuddannelser, og hvilke rettigheder man har som ordblind. Samtidig fik tilhørerne mulighed for at spejle sig i andre unges erfaringer med at være ung med en ordblindeproblematik – ”Hvad ligner mig og hvad ligner ikke mig?” for derigennem at reflektere over – ”hvad er så vigtigt for mig i forhold til mine specifikke ordblindeproblematikker?” Hvad bliver hårdt at deale med? Hvorfor bliver jeg som nødt til at gøre noget? Det nye i dette vejledningsinitiativ er at gøre den individuelle vejledning kollektiv ved at invitere en særlig målgruppe - alle elever med en ordblindeproblematik i udskolingen - på tværs af alle grundskoler i Aalborg kommune, så vejledningen bliver horisontal frem for vertikal. Baggrunden for dette er at der rundt på skolerne sidder enkelte ordblinde i hver klasse og for ikke at individualisere deres udfordringer, ser vi i UU-Aalborg et potentiale i at samle disse elever til vejledning i fællesskab på tværs af årgange og skoler. Samtidig er der i det nye vejledningsinitiativ en brugerinitieret tilgang, da dele af udskolingsarrangementet er udarbejdet på baggrund af et koordinerende ungemøde med de unge oplægsholdere, der alle er i gang med en ungdomsuddannelse. Med et særligt fokus på en brugerinitieret vejledning, ønsker vi at skabe et meningsfuldt fællesskab for de ordblinde unge i forhold til læring, udvikling i overgangen til ungdomsuddannelse.

Som en del af skoleforvaltningen er UU-Aalborg interesseret i at være med til at understøtte de initiativer, der bliver taget i Aalborg kommune i dette tilfælde ”Skærpet praksis i forbindelse med ordblindhed” og være med til at støtte den gode overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.

#ordblindhed #uuaalborg #ungdomsuddannelse

Seneste blogindlæg

Se alle