• Skoleforvaltningen

Nye PPR-indsatser vedrørende angste og ængstelige børn og unge


Angst og ængstelighed er et udbredt og stigende problem blandt børn og unge, og det har fået stor bevågenhed gennem de seneste år.

Angst er en naturlig del af børns udvikling, og de fleste børn vil derfor i perioder opleve at blive bange for særlige situationer eller ting. Som oftest vil angsten være forbigående og forsvinde igen efter et stykke tid, men for nogle udvikler den sig, og griber forstyrrende ind i hverdagen med store konsekvenser til følge – både på kort og langt sigt.

I PPR har vi allerede nu igangværende indsatser i forhold til ængstelighed og angst hos skoleelever i form af forløb som Cool Kids og Chilled. For yderligere at hjælpe denne gruppe af børn og unge arbejder vi nu også med andre indsatser.

Gruppeforløb

Der er både gruppeforløb med børnene/de unge men også for forældre til børn og unge, der har angsten som en belastning i hverdagen. I børnene og de unges gruppeforløb arbejdes der med at forebygge udviklingen af egentlig angst samt støtte barnet/den unge i at mestre deres ængstelighed på en hensigtsmæssig måde. Formålet med gruppeforløbet for forældrene er at klæde forældrene på til bedre at forstå og håndtere deres barns ængstelighed samt at forebygge udvikling af angst.

Temamøder

Vi afholder også temamøder, hvor der er fokus på børn/unge, der er i risiko for at udvikle angst, og børn/unge som allerede har udviklet angst. Hvordan kan de opspores, og hvordan vi bedst muligt støtter disse børn/unge enten via en forebyggende indsats eller gennem opbakning i forhold til mere indgribende indsatser.

PPR vil afholde to temamøde i hver skoleklynge - et for forældre og et for personale.

Du kan læse mere om alle PPR’s angstindsatser her


#PPRAAlborg #angst #Børnikrise #coolkids #kids

Seneste blogindlæg

Se alle