• Skoleforvaltningen

Nye lærere hjælper hinanden i gangDet er en stor omvæltning at gå fra at være studerende til pludselig at stå med et ansvarsfuldt lærerjob på en skole. Derfor gør vi os umage med at give de nye lærere en god start på jobbet. Tre gange i løbet af det første skoleår inviterer Skoleforvaltningen i samarbejde med Aalborg Lærerforening de nyuddannede lærere til introdage. Her pakkes tasken med vigtige informationer og nyttige redskaber til det nye job - Tips og tricks til klasseledelse, Hvordan kan jeg få bevægelse ind i undervisningen? Hvordan håndterer jeg konflikter og svære samtaler? Hvordan etablerer jeg et godt samarbejde med forældrene? Hvad kan jeg bruge min skoleleder til? – er blot nogle af de temaer, vi tager op. På introdagene er der et stort fokus på praksisnære redskaber og masser af mulighed for at dele erfaringer på kryds og tværs. De nye lærere på vores skoler får også en mentor – en kollega på skolen, som guider og hjælper den nyansatte til rette i jobbet. Mentoren er en betydningsfuld sparringspartner det første år, hvor der helt naturligt opstår massevis af spørgsmål og udfordringer. Samtidig får de nye lærere tildelt en pulje timer til individuel fordybelse. I samarbejde med skolens leder aftaler den nye lærer, hvordan tiden til den individuelle fordybelse anvendes bedst muligt. Læs mere i Politik for nye lærere Vi har netop afsluttet dette års introforløb med meget positive evalueringer fra deltagerne. De peger på, at det at indgå i et netværk af andre nyuddannede, få mulighed for at udveksle erfaringer og få konkrete redskaber til undervisning og samarbejde er værdifuldt. Vi glæder os til at byde næste skoleårs nyudklæggede lærere velkomne til introforløb.

#introforløbnyelærere #nyuddannetlærer #aalborgsskoler #aalborgkommunelærer

Seneste blogindlæg

Se alle