• Skoleforvaltningen

Ny supportside om negativ social kontrol


Supportsiden Negativ social kontrol er for dig, der oplever, at der er elever på din skole, der er eller kan være udsat for handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der begrænser deres livsudfoldelse, valg og rettigheder. Det kan f.eks. handle om manglende frihed til at deltage i skole- og fritidsaktiviteter eller retten til at bestemme over egen krop.

Social kontrol og opdragelse er to af hinanden uadskillelige størrelser, der har til formål på en gang at socialisere den enkelte til fællesskabet og understøtte udvikling af selvstændige individer. Når vi taler om negativ social kontrol, handler det om kontrol, der i væsentlig grad er hæmmende eller begrænsende for barnet/den unge og ofte i konflikt med børnerettigheder og individuelle frihedsrettigheder.

På supportsiden ”Negativ Social Kontrol” finder du links til undervisningsmateriale, information og kontaktoplysninger til forskellige relevante samarbejdspartnere. Du kan også finde oplysninger om Dialogteamet, der bl.a. kan hjælpe med rådgivning i situationer, hvor der er mistanke om negativ social kontrol. Dialogteamet består af en forvaltningsrepræsentant fra Læring- og Pædagogik, samt repræsentanter fra syv skoler i Aalborg Kommune.

Læs mere her


#Negativ #Social #Kontrol

Seneste blogindlæg

Se alle