• Skoleforvaltningen

MTV, vendespil med levende dyr og lærere, der bliver tilovers. Webinar om den gode udeundervisning.


Med 5. - 8. årgang tilbage i skole en dag om ugen til udendørs undervisning og med udsigt til et forår, hvor vi må forvente fortsatte begrænsninger i elevernes frie bevægelighed på skolerne, er udeundervisning igen blevet aktuelt.


Derfor holdt Skoleforvaltningen den 17. marts et webinar, med god udeundervisning som omdrejningspunkt.


På webinaret indledte Rasmus Greve, leder af Pædagogisk og Digital Udvikling, med at sætte rammen for udeundervisning her og nu, men gav også et kig ind i foråret, med forventning om, at endnu mere undervisning kommer til at foregå udendørs.


Herefter tog konsulenterne Rikke Lübæch Christensen, Anders Møller Jakobsen og Mads Kroer Jensen fra Pædagogisk og Digital Udvikling over.


Rikke bød på en række konkrete råd til brug i udeundervisningen. Bl.a. de mange faktorer, som kan påvirke undervisningen, når den foregår uden for skolens fire vante vægge; alt tænkeligt fra pludselige vejrskift, voldsomt interessant vejarbejde, en død måge på stranden til usædvanligt mange flotte sten på skovstien.

Også forkortelsen MTV (i denne kontekst Mæt, Tør, Varm) blev fremhævet som helt afgørende for god udeundervisning, ligesom det at undervise med og ikke i omgivelserne blev understreget og eksemplificeret.


Anders tog deltagerne med på en guided tour ind til flere platforme, hvor der er god inspiration at hente. Et af stederne er blogindlægget “Ude mest muligt” fra Nogetathavedeti.dk. Centralt er også, at man bruger hinanden som kolleger, og udveksler ideer og erfaringer, som tager udgangspunkt i netop de lokale muligheder, der er på og omkring den enkelte skole.


Mads præsenterede projektet Udeskole.nu, som består af en bog samt en hjemmeside, hvis formål er at støtte og inspirere skoler til at udvide deres undervisnings- og arbejdsformer omkring udeskole. Materialet rummer artikler og videoklip med gode erfaringer, inspiration til de forskellige fag og praksiseksempler om udeskole; alt sammen produceret af lærere og pædagoger for at give deres gode erfaringer videre.


I den sidste del af webinaret fortalte naturfagsvejleder Sanni Sørensen fra Mellervangskolen om sine erfaringer med udeundervisning. Sanni kom både med konkrete forslag til aktiviteter uden direkte sammenhæng til den undervisning, der foregår i klassen, og masser af bud på fagrelaterede aktiviteter, som man kan prøve kræfter med i sin udeundervisning.


Hvis man ikke havde mulighed for at deltage i webinaret, blev det optaget og kan ses her

Seneste blogindlæg

Se alle