• Skoleforvaltningen

Ministeriets afdækningsmateriale – en opgave for tolkeI samarbejde med F&B- tolkekontoret, har vi torsdag den 26. april 2018, afholdt orienteringsmøde om afdækningsmaterialets form og indhold samt tolkenes rolle i afdækningen. Formålet var, gennem oplæg, drøftelser og øvelser at give tolkene forståelse for og overblik over afdækningsmaterialet trin 1 og 2 og deres rolle før og under afdækningssamtalen. I forbindelse med afdækning af elevernes sprog, erfaringer, litteracitet og numeralitet indtager tolken en central rolle. Ministeriet understreger tolkens vigtige rolle som aktør i samtalerne, da afdækningen skal foregå på elevens stærkeste sprog. Det stiller krav til tolkens forberedelse inden samtalerne. Endvidere påpeger ministeriet, at et godt samarbejde med tolken er afgørende for en god afdækning af elevens kompetencer.


Inden afdækningssamtalen er det derfor vigtigt, at den, der skal gennemføre afdækningen, taler med tolken om afdækningens formål, forløb og materialer. Tolken skal have mulighed for at sætte sig ind i ma-terialerne og have en forståelse af de fagtermer, der bruges i samtalen. Med orienteringsmødet har tolkene fået forståelse for afdækningens formål og indblik i det samlede ma-teriale. Orienteres tolkene på forhånd om, hvilke dele af materialet, der skal anvendes i den konkrete situation, vil de kunne møde forberedt til opgaven således, at den indledende samtale kan koncentrere sig om evt. særlige begreber og aftaler, der kan kvalificere samarbejdet og dermed afdækningen af ele-vens kompetencer.

#Tosprogede #tolke

Seneste blogindlæg

Se alle