• Skoleforvaltningen

Målpil for skolevæsnet i Aalborg Kommune


Målpilen er Skoleforvaltningens strategiske værktøj, som giver en overordnet ramme og pejling for den udvikling og de indsatser, vi som samlet skolevæsen står over for. Det er et dynamisk værktøj, som revideres minimum én gang årligt. Forvaltningsledelsen, Udvidet Forvaltningsledelse og ForvaltningsMED har været inddraget i processen.

Se målpilen her


#Målpil #Pejling