• Skoleforvaltningen

Ledelsens rolle ved fjernundervisning

Der er mange bolde i luften for ledelserne på vores skoler i disse dage.

I har en vigtig opgave i at sætte rammerne for, hvordan fjernundervisningen skal fungere og orientere lærere, elever og forældre om, hvad der forventes. Fjernundervisning er nyt for de fleste. Derfor må alle være indstillet på, at det kræver øvelse at komme godt fra start. EMU har lavet en rigtig fin vejledning til ledelser med en række centrale opmærksomhedspunkter. Læs mere på EMU.dk om lederens rolle HER


Som I ved, er sluserne åbne for et væld af digitale læremidler. Lærerne har dermed rig mulighed for at sammensætte forløb og opgaver med spændende og relevant indhold. Husk, at der i denne situation gælder de samme regler for databehandleraftaler, som I er vant til. I de fleste tilfælde har I allerede dataaftaler på plads. Hvis det viser sig ikke at være tilfældet, kan skolens sekretær eller en anden medarbejder med NemID-medarbejdersignatur hjælpe ved at tilgå tilslutning.stil.dk


Vi ved godt, der er pres på de digitale platforme og læremidler, og det kan medføre lange svartider, kø eller ingen adgang her i starten. Leverandørerne arbejder hårdt på at løse udfordringerne. Vi holder jer opdateret løbende i relevante Aula-grupper.


Samarbejde med forældrene

For at understøtte fjernundervisning er et tæt samarbejde med forældrene helt centralt. Det er ikke forældrenes ansvar at hjemmeundervise eleverne. Til gengæld er det af stor betydning, at forældrene sætter en god ramme om deres børn “skoledag” derhjemme, hvor lærerne med jævne mellemrum kommunikerer med eleverne om dagens program, lægger opgaver ud i forskellige virtuelle miljøer og står til rådighed med hjælp.


Vi har lavet et bud på en forældreinfo her:


Kære forældre

Udmeldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet er, at elever skal have så meget undervisning som muligt i den periode, hvor vi ikke skal møde fysisk op på skolen. Det bakker vi selvfølgelig op om. Derfor arbejder vi på højtryk for at finde gode løsninger, så jeres børn kan sidde hjemme med aktiviteter og opgaver fra skolen. I den forbindelse har vi brug for et tæt samarbejde med jer.

Det er meget vigtigt, at I skaber en rigtig god ramme, hvor børnene står op om morgenen, får tjekket Aula og løbende får lavet de opgaver, der kommer fra skolen. Vær nysgerrig og spørg ind til det skolearbejde jeres børn arbejder med. Måske har jeres børn også brug for hjælp til at kommunikere med de andre elever og lærerne.

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

De bedste hilsner XXXX

Seneste blogindlæg

Se alle