• Skoleforvaltningen

Læring, der kan føre til forandring i værdier, holdninger og handlinger

Opdateret: 11. juni 2019

Dialogteamet


Netop dette var i fokus, da lærere og pædagoger fra Hvidovre, København og Aalborg, der har gennemført SIRIs opkvalificeringsforløb om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, mødtes i Aalborg for at udveksle erfaringer og blive opdateret på ny viden.

Et godt bud på et svar fandt vi, på baggrund af egne afprøvninger, i materialet ”Du har et valg”, udgivet af Udlændinge og Integrationsministeriet (2017). Målgruppen er 6.-10.klassetrin.

Materialet knytter an til Fælles Mål i fagene samfundsfag, sundheds-og seksualundervisning og dansk og indeholder flg. moduler:


Grundmodul (obligatorisk): Du har et valg

Temamodul 1: Du og jeg – dem og os

Temamodul 2: Rettigheder – du har retten til at vælge

Temamodul 3: Køn og seksualitet – hvad vælger du?

Temamodul 4: Familieliv – på godt og ondt


Du kan finde ”Du har et valg” og mange andre spændende undervisnings- og informationsmaterialer på

https://www.nogetathavedeti.dk/negativ-social-kontrol-fagpersoner

Her finder du også Aalborg kommunes strategi for forebyggelse og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Seneste blogindlæg

Se alle