• Skoleforvaltningen

Kompetenceudviklingsforløb for børnehaveklasseledereOver 65 børnehaveklasseledere fra Aalborg Kommune er i gang med et stort kompetenceudviklingsforløb omkring Sproglig Udvikling. Kompetenceudviklingsforløbet er et årigt forløb, opbygget som et praksisforløb og består af 4 fælles kursusdage samt 4 videndelingsmøder i områderne. Forløbet er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og afprøvning i egen praksis. Forløbet skal bidrage til, at børnehaveklasselederne får et fælles fokus på sprog som et tværgående tema i forhold til alle kompetenceområder i børnehaveklassen samt at inspirere til at arbejde mere målstyret og systematisk med elevernes sproglige udvikling. Kompetenceudviklingen skal ligeledes være med til at sikre, at børnehaveklasselederne kan navigere ud fra et fælles sprog og en fælles forståelse, når det gælder sprog- og læseteori og metoder. Teorien skal dermed frembringe viden, som er direkte anvendelig i arbejdet med at udvikle og forbedre den daglige praksis. I kompetenceudviklingsforløbet er der planlagt mødegange, hvor der arbejdes med pædagogiske markedspladser. Via pædagogiske markedspladser er der mulighed for videndeling, inspiration og sammen at sætte fokus på den pædagogiske praksis med andre børnehaveklasseledere. Praksisfortællinger og træningsforløb skal dermed åbne op for den pædagogiske fortolkning, og dermed i sin form understøtte kompleksiteten og flertydigheden i den pædagogiske praksis.

Der er et teoretisk fokus på at afprøve og træne et særligt udvalgt område med udgangspunkt i følgende temaer: • Understøttende sprogteorier • At tænke i sprogbrugssituationer for at udvikle børnenes mundtlige sprog • Et godt sprogmiljø – at arbejde med fysisk kvalitet • Dialogisk oplæsning • Tematisk sprogarbejde • Forældreinddragelse

Den første undervisningsgang blev afholdt på Skoleforvaltningen, og den første videndelingsrunde fandt sted på områdemøderne på Gistrup Skole og Sofiendalskolen. Der blev videndelt, reflekteret over praksisafprøvningerne samt givet feedback til hinanden via et reflekterende team. Anden undervisningsgang blev afholdt på Kunsten, og fokus havde været på Sproglig Udvikling i forhold til kompetenceområdet Kreative udtryksformer. Det kreative arbejde kom i gang på Kunstens værksted og i selve udstillingen. Børnehaveklasselederne fremstillede en maske, og bagefter skulle de rundt i udstillingen for at finde et værk, som masken kunne fortælle om. Fortællingen kunne både være en jeg-fortælling, en vrøvle fortælling, et eventyr eller noget helt andet. Det helt centrale er, at der kommer en formidling i gang ud fra det kreative arbejde. Overført til børnenes univers giver det børnehaveklasselederne inspiration og nye værktøjer til at understøtte børns sprogudvikling og sprogtilegnelse.

Et par af børnehaveklasselederne siger: ”Ved at bruge det æstetiske i sproget får vi fortællinger i gang – både hos børn og voksne. Som voksen kan det være svært at lave fortællinger, men når børnene kommer på banen, kommer der helt nye sider frem. Børnene er mega gode til at fortælle, og det gør, at de naturligt udvikler deres sprog og får styrket sprogtilegnelse. ”

Det næste skridt er en videndelingsdag i februar, hvor børnehaveklasselederne skal fortælle om den aktivitet de har afprøvet med børnene med udgangspunkt i den nye viden og inspiration, de har fået på Kunsten.

#børnehaveklasse #kompetenceudvikling #Aalborgkommunesskoler

Seneste blogindlæg

Se alle