• Skoleforvaltningen

Kompetenceudvikling i udlandet?Ledere, lærere og pædagoger kan komme på kurser on-site (Teacher Academy) eller lave job shadowing (mobilitetsmuligheder) på en skole i udlandet, der understøtter skolens indsatser. Derudover er der løbende online kurser af høj kvalitet. De kaldes typisk MOOC – massive open online courses – og findes ligeledes på Teacher Academy.

I februar/marts 2017 er der ansøgningsfrist for europæisk tilskud til disse såkaldte Key Action 1-aktiviteter under Erasmus+, hvor man søger dækning for kursus-, rejse- og opholdsomkostninger.

Tjek mulighederne på www.SchoolEducationGateway.eu eller kontakt Ann Katrine Rannestad for yderligere spørgsmål aksr-skole@aalborg.dk 93520069

#komopetenceudviklingiudlandet #jobshadowing #erasmus

Seneste blogindlæg

Se alle