• Skoleforvaltningen

It-didaktik og tosprogede elever


Som en del af projektet ProfessionsKapacitet er der i et samarbejde mellem UCN/CFU og Aalborg Kommune udarbejdet fem delprojekter, hvor omdrejningspunktet har været it-didaktisk kompetenceudvikling. Projektet ”Tosprogede elever” er ét af disse fem delprojekter og skal ses i sammenhæng med de øvrige fire.

Delprojektet på Gl. Lindholm Skole vil fokusere på at udvikle et didaktisk design med fokus på digital logbog som stilladserende redskab for tosprogede i dansk og matematik. Projektet vil med afsæt i aktionslæring som metode undersøge og udvikle, hvordan værktøjerne i Google for Education kan understøtte andetsprogstilegnelsen herunder ordforråd, sprogforståelse, mundtligt og skriftligt sprog i fagene dansk og matematik. Hovedformålet er at støtte de tosprogede elever i henholdsvis indskoling og mellemtrin i at skabe en læringsmæssig overførsel (transfer) mellem basisundervisningen og den almene undervisning.

Hør om deltagernes erfaringer med projektet i denne video:


#Professionskapacitet #Tosprogede #Itdidaktik

Seneste blogindlæg

Se alle