• Skoleforvaltningen

Introforløb for nydimitterede lærere - tilmeldingen er åben!Igen i år tilbyder Skoleforvaltningen i samarbejde med Aalborg Lærerforening introduktionsforløb for nyuddannede lærere og børnehaveklasseledere.

Introduktionsforløbet består af følgende tre grundelementer.

  • Inspirationsdage på Skoleforvaltningen

  • Individuel fordybelse

  • Mentorordning

Introduktionsforløbet er tiltænkt lærere eller børnehaveklasseledere, der er nydimitterede eller kun har sparsom undervisningserfaring.

Inspirationsdagene på Skoleforvaltningen løber over 3 hele dage (ca. 8.30 – 15.00) på følgende datoer:

13/9 – 2017 (Intro til skolevæsenet)

21/11 – 2017 (Fokus på klasseledelse)

1/3 – 2018 (Fokus på det gode forældresamarbejde)

Tilmelding til introforløbet foregår på nemtilmeld via dette link:

https://skole.nemtilmeld.dk/461/

Tilmeldingen er åben til 1. sep. Kontakt Rikke Møller Larsen rml-skole@aalborg.dk, hvis du får behov for at tilmelde medarbejdere senere på skoleåret.

Udgifter i forbindelse med introforløb, individuel fordybelse samt mentorordning er betalt af Skoleforvaltningen.

Læs mere om introforløbet i Politik for nye lærere

#introforløbfornyelærere #aalborgkommunesskoler #nydimitteretlærer

Seneste blogindlæg

Se alle