• Skoleforvaltningen

Interaktion med og omkring tekster i et sprogligt mangfoldigt klasserum – inspiration fra 10 år med


Workshopdag for mellemtrins- og udskolingslærere ved Winnie Østergård, UCN og Jeanette Nielsen, Rikke Flyvholm, Herningvej Skole


Forsknings- og udviklingsprojekt ”Tegn på Sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive” er afsluttet efter et tiårigt samarbejde mellem 5 kommuner, 4 professionshøjskoler og Institut For Uddannelse og Pædagogik (DPU) samt Social- og Integrationsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet. Projektet har fulgt 5 klasser fra børnehaveklassen til og med 9. klasse i et tæt samarbejde mellem lærere og forskningsmedarbejdere. Projektet har bidraget til, at der er skabt en solid indsigt i flersprogede børns faktiske sproglige repertoirer og praksisser samt viden om de pædagogiske muligheder, der fremstår for at støtte denne skriftsprogsudvikling i læse- og skriveundervisningen i alle fag og tosprogede elevers muligheder for at klare sig videre i uddannelsessystemet. Workshoppen den 23. august handlede om formidling af indsigter og erfaringer under overskifter som: At strække sproget fra hverdagssprog til fagsprog; at modellere læse- og skrivestrategier; at gøre ressourcer tilgængelige for elevernes arbejde, at have metasamtaler m.m. Dagens overordnede fokus var, hvordan lærere kan støtte tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse i alle skolens fag. Hvordan kan man som eksempelvis biologilærer arbejde med tekster på en måde der støtter elevernes forståelse af faget samtidig med at elevernes literacyudvikling også støttes. Workshoppen vekslede mellem korte og teoretiske input baseret på forskning og oplæg, der præsenterede konkrete undervisningserfaringer og forløb, afbrudt af tidsrum, hvor deltagerne selv ideudviklede med netop deres målgruppe for øje samt sparrede med forskningsmedarbejderen og skolegruppen. På dagen blev der oprettet en Google mappe til videndeling og deltagernes fælles ideudvikling.


Læs mere om Tegn på Sprog og download inspirationsmaterialer, undervisningsforløb og afprøvede aktiviteter her.

#Tosprogede

Seneste blogindlæg

Se alle