• Skoleforvaltningen

Inklusion i overgang fra børnehave til skoleDen 14. november 2016 var 175 medarbejdere fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen samlet til en fælles temaeftermiddag mellem dagtilbud, skole og DUS, for at sætte fokus på inklusion i overgang. Formålet med eftermiddagen var:

• At skabe en kontekst, hvor vi samles fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen og anerkender, at der er mange gode måder at arbejde med overgange på. • At videndele med og inspirere hinanden til det videre arbejde i børneperspektiv, forældreperspektiv og det professionelle perspektiv. • At opnå mere fælles viden på tværs af vores forvaltninger samt i eget regi til fortsættelse af det gode arbejde.

Som start på eftermiddagen indledte Kjeld Fredens (hjerneforsker, læge og professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet) med et oplæg om den viden vi har om børn krop, hjerne, gener og den betydning kontekst har for barnet og fællesskaberne. Hvordan kan vi handle i praksis med afsæt i denne viden, og hvilke udfordringer kan det være godt at være opmærksomme på? Ud fra en holistisk tænkning berørte han emner som: nysgerrighed, handling, vedholdenhed, robusthed, evnen til at samarbejde, og voksende mindset. Efter Kjeld Fredens oplæg gik deltagerne ud i 3 workshops, som handlede om den gode overgang i praksis mellem dagtilbud, skoler og DUS. Hvordan man samarbejder i børnehave og skole, hvordan er fælles praksis og hvordan arbejdes kontinuerligt med at udvikle den gode overgang for alle børn? Hvordan gøres overgange trygge for alle børn og forældre? Alle 3 workshops bar præg af, at daginstitutionerne og skolen var godt i gang med og inspirerede til at arbejde ud fra mål og principper fra ”Den gode overgang”.

#inklusioniovergang #aalborgkommuneinklusion #børnehave #indskoling

Seneste blogindlæg

Se alle