• Skoleforvaltningen

Informationsmøde vedr. tosprogede skolestartereDen 23.11.17 mødtes ca. 100 daginstitutionsledere og skoleledere til et informationsmøde vedrørende tosprogede skolestartere. På mødet var der fokus på ”Den gode overgang” samt ”Udviklingsstrategi for børn, unge og familier” tænkt ind i forhold til tosprogede børn.

Der blev videregivet konklusioner fra en undersøgelse, der blev foretaget af en medarbejder fra Skoleforvaltningen, Læring og pædagogik. Undersøgelsen havde fokus på overleveringsmøderne, herunder anvendelsen af statusbeskrivelserne og anvendelsen af disse i praksis samt organiseringen af overleveringen.

Allervigtigst var nok den dialog, der foregik mellem daginstitutions- og skoleledere om erfaringer og mulige forbedringer i forbindelse med overleveringssamtalerne. Alt sammen med det mål at skabe de bedste vilkår for vores tosprogede skolestartere i overgangen fra børnehave til skole.

Se slides fra informationsmødet her

#Tosprogede #Skolestartere

Seneste blogindlæg

Se alle