• Skoleforvaltningen

”I Grønland er jeg for dansk og i Danmark er jeg bare grønlænder.”Foreningen Grønlandske Børn og Skoleforvaltningen er gået sammen om at nytænke grønlandsk modersmålsundervisning og tilpasse den i højere grad den aktuelle målgruppe.

Formålet med det nye tiltag er, at vi sammen udvikler det eksisterende tilbud, så der er flere elever der deltager stabilt og aktivt i modersmålsundervisningen og får det optimale udbytte af undervisningen. Modersmålsundervisning skal bidrage til, at eleverne gennem aktiv deltagelse videreudvikler mundtlige og skriftlige kompetencer på modersmål samt sproglig bevidsthed med udgangspunkt i, at de anvender to sprog i dagligdagen.

Mange grønlandske børn og voksne står med ”et ben i hvert land” og ved ikke helt om de er mest danske eller grønlandske. Nogle føler sig rodløse og har en dobbelt-identitet. En har sagt det sådan: ”I Grønland er jeg for dansk og i Danmark er jeg ”bare” grønlænder.”

Foreningen Grønlandske Børn vil gerne tilbyde, både børnene og deres forældre, at kunne mødes på Kulturhuset Trekanten. Der vil børnene blive mødt med en enkel eftermiddagsmad inden de modtager undervisning af en grønlandsk lærer, ansat af Skoleforvaltningen. Forældrene bliver tilbudt en kop kaffe i cafeen, et sted at mødes med andre forældre, samt en gang i mellem tilbud om samtale, oplæg, undervisning etc.

Undervisningen foregår om tirsdagen fra kl. 16.00 på Kulturhuset Trekanten i Aalborg Øst.

De deltagende skoler er: Herningvej Skole, Mellervangskolen og Tornhøjskolen.

#grønlandskmodersmålsundervisning #grønlandsksprog #skole #aalborgkommunemodersmålsundervisning

Seneste blogindlæg

Se alle