• Skoleforvaltningen

Hvordan motiverer vi drengene?Hvad skal der til for, at drenge i større grad knytter an til skolens læringsdagsorden, og hvordan stimuleres drenges nysgerrighed og motivation? Det eksperimenterer en flok engagerede lærere og pædagoger med i læringslaboratoriet “Undervisning, der motiverer drenge”. I et godt mix af forskningsinputs, inspirationsoplæg, brainbreaks og erfaringsudveksling arbejder deltagerne på at skabe prototyper på god undervisning og gode metoder til, hvordan der skabes en praksis, hvor drenge understøttes i at blive så dygtige, som de kan. Deltagerne i læringslaboratoriet er netop mødtes 3. gang og har allerede afprøvet forskellige tiltag på deres skole. En gruppe arbejder med, hvordan tydelige strukturer, masser af variation og undervisning uden for skolens mure kan motivere drengene. En anden gruppe afprøver, hvordan coachingsamtaler med udvalgte drenge, kan styrke relationen og dermed øge lysten til at lære. En tredje gruppe arbejder med, hvordan lærerne gennem interviews med eleverne kan kortlægge de sociale mønstre i en klasse. Målet er at få indblik i, hvilke sociale faktorer i klassen, der hæmmer elevernes lyst til at deltage aktivt i undervisningen. Den fjerde gruppe i læringslaboratoriet afprøver, hvordan mindset og metoder fra cooperative learning kan implementeres i skolehverdagen med henblik på at skabe bedre grobund for alle elevers aktive deltagelse i læringsfællesskabet. Når deltagerne i læringslaboratoriet mødes, giver de hinanden feedback. “Har I tænkt på at..?” “Hvordan hænger det sammen med..?”, “Er I opmærksomme på?” Gennem feedback og evaluering får grupperne ideer til kvalificering af deres prøvehandling. Næste udfordring for deltagerne i læringslaboratoriet bliver at kommunikere om den viden, og de erfaringer de har fået med sig. Gruppernes prototyper vil blandt andet blive delt her på bloggen på nogetathavedeti.dk og som forløb i MinUddannelse.

#Eksperimenterende #Problemløsende #Læringslabs

Seneste blogindlæg

Se alle