• Skoleforvaltningen

Hvordan byder vi flygtninge velkommen?


Den 24. marts 2017 blev der afholdt en temadag i Aalborg Kongres og Kultur Center under navnet ”En velkomst for alle”. Temadagen var tilrettelagt af en arbejdsgruppe på tværs af 2 forvaltninger i Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Skoleforvaltningen.

Målet var at lave en tema- og opkvalificeringsdag for alle medarbejdere, der har berøring med de flygtningebørn og unge, der ankommer her til Aalborg Kommune.

Sammen blev der sat fokus på ”den gode velkomst ” i forhold til de flygtninge, der kommer til Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune modtager igen nye flygtninge. Verdens brændpunkter har ført til en stigning i antallet af flygtninge, der kommer til Danmark. Derfor har Udlændingestyrelsen opjusteret det antal flygtninge, der får opholdstilladelse og efterfølgende fordeles i regionerne.

Andreas Kamm indledte temadagen med at perspektivere det samlede internationale flygtningearbejde. Dette blev via fotos krydret med gribende personlige beretninger fra Syrien, Afghanistan m.v.

Udgangspunktet var Aalborg Kommunes Integrationspolitik, hvor overskriften lød ”Forskellighed er en styrke”. Dette var derfor grundtonen på temadagen.

Der har i Aalborg Kommune fra starten været en fælles køreplan for modtagelsen af flygtninge i en fælles koordineringsgruppe. Samarbejdet er sket på tværs af forvaltningerne, og køreplanen har via samarbejde i teams vist, hvilken forvaltning og afdeling, der har været involveret i modtagelsen af de nyankommne flygtninge, samt på hvilken måde modtagelsen skulle finde sted. Socialcenter Integration, Aalborg Kommune gav derfor på temadagen et indblik i, hvad der sker, når en flygtningefamilie ankommer i Aalborg.

Temadagen satte først og fremmest fokus på børnene og deres vilkår og understregede vigtigheden af, at alle fagligheder blandt temadagens deltagere skulle anvendes.

Der blev derfor fokuseret på tværfaglige emner som: sundheds- og sygdomsopfattelser, traumatisering hos forældre og børn, forældre og samarbejde, flersproglighed samt den gode integration.

Som pædagogisk personale er det afgørende, at vi støtter hinanden i et stærkt fagligt samarbejde. Opfordringen på temadagen var at samarbejde bredt såvel fagligt men også med forældrene, så vi undgår, at børn kommer i mistrivsel og ender uden for fællesskabet. Tværfaglig viden skal bringes i spil, så alle børn understøttes i deres udvikling og trivsel i og til fællesskabet.

Det er ligeledes vigtigt ikke kun at fokusere på ”det svære”, men også møde forældre og børn med positive forventninger. Eventuelle kulturforskelle, forskellige opdragelsesmetoder, traumer m.m. må ikke blive altoverskyggende.

Det er vigtigt med et fælles positivt fokus på fremtiden, og inddragelse af forældrene bliver derfor essentielt i arbejdet med børnene.

Journalisten, tv-værten og forfatteren Abdel Aziz Mahmoud tog udgangspunkt i sin egen families historie og understregede vigtigheden af, at alle flygtningebørn er sammen med jævnaldrende såvel socialt som fagligt. Han kom med eksempler fra egen familie på, hvordan initiativer, fra specielt hans mor, banede vejen for at integrationen lykkedes. Så lad os sende et fælles signal til børn og deres forældre, at de er velkommen blandt os, og at det er vigtigt, at forældre og deres børn involverer sig som aktive medborgere i vores nu fælles samfund.

Vi må sammen gøre en indsats, og have fokus på børnene. Gennem handling må vi lade børnene og alle forældre – også de etsprogede danske - forstå, at flygtningebørnene skal være en del af fællesskabet i dagplejen, daginstitutionerne, skolerne og fritidsfællesskaberne. Et inkluderende fællesskab skal være for alle – også ”de nye fremmede”, der er kommet til vores land.

Netop behovet for at være en del af fællesskabet blev understreget af meget personlige og også rørende beretninger via teatergruppen ”Contakt”, hvor unge flygtninge fortalte deres historie og samtidig fortalte, hvor svært det er at finde unge jævnaldrende danske venner at være sammen med.

Netop det AT VÆRE SAMMEN socialt og fagligt skal være nøglen til en god integration.

Konferencens fokus var derfor vigtigheden af, at vi hver i sær gør en forskel for børnene.

”For verden er du – den voksne - måske en lille person, men for en lille person kan du måske blive hele verdenen - - til forskel”.

Find materialer fra konferencen her


#flygtninge #envelkomstforalle #flygtningebørniskolen

Seneste blogindlæg

Se alle