• Skoleforvaltningen

Hvad gør en forskel i praksis?


Da folkeskolereformen trådte i kraft i 2014, igangsatte Undervisningsministeriet et stort følgeforsknings- og evalueringsprogram. Formålet er bl.a., at skoler og kommuner løbende kan lære af de erfaringer, der gøres med at implementere reformen. I et nyt hæfte samler SFI og KORA de væsentligste resultater fra tre af de forskningsrapporter, som er udgivet i forbindelse med følgeforskningsprogrammet. Fælles for de tre rapporter er et fokus på, hvilken undervisning og ledelse på skolen, der gør en forskel for elevernes læring og trivsel. Blandt temaerne i hæftet er bl.a. bevægelse i undervisningen, lektiehjælp og faglig fordybelse, pædagogisk ledelse og forandringsledelse. Hidtidige resultater i arbejdet med elementer i folkeskolereformen viser, at skoler, som er nået langt i arbejdet med at implementere de undervisningselementer, som bl.a. er beskrevet i folkeskolereformen, er kendetegnet ved at: • Ledelsen arbejder systematisk med forandringsledelse, fx ved at lægge en kommunikationsstrategi og involvere medarbejderne i forandringsprocesserne. • Ledelsen involverer sig i undervisningen, fx ved at observere lærernes undervisning i klassen, give feedback til lærerne og drøfte pædagogiske spørgsmål med lærerne, enkeltvis eller i grupper. • Underviserne arbejder med pædagogiske læringsfællesskaber, understøttet af ledelsen, fx ved at observere og vurdere hinandens undervisning i grupper, drøfte pædagogiske metoder og elevernes testresultater, og forbedre og udvikle de metoder, de bruger i undervisningen. • Underviserne prioriterer bevægelse i undervisningen, hvilket kan aflæses i elevernes trivsel og læring • Underviserne sikrer ro og orden i klassen. • Elevernes faglige deltagelse og interesse er en væsentlig forudsætning for elevernes læring. Pigernes deltagelse og interesse er øget, men drengene skal også med. Du kan læse hele hæftet på dette link:#folkeskolereform #tætpåpraksis #rapport

Seneste blogindlæg

Se alle